Techniek Nederland en NVKL gaan samenwerken

Artikel delen

De branchevereniging voor ondernemingen op het gebied van Koudetechniek en Luchtbehandeling (NVKL) en Techniek Nederland gaan samenwerken in een federatief verband. Met de krachtenbundeling willen beide organisaties de energietransitie extra vaart geven. De beide brancheorganisaties gaan onder meer samenwerken op het gebied van kwaliteit, vakopleidingen en dienstverlening.

man aann het werk

Techniek Nederland. WB. Warmtebouw. Foto Marco De Swart

Voorzitter Doekle Terpstra van Techniek Nederland is blij met de voorgenomen afspraak: “Techniek verdient alle erkenning. Samen kunnen Techniek Nederland en NVKL de technieksector nóg beter in de etalage zetten.” Terpstra wijst erop dat de strategische samenwerking grote voordelen oplevert: “We gaan onze belangenbehartiging en dienstverlening versterken door de kennis bij de beide verenigingsbureaus optimaal te benutten. Daar plukken onze leden de vruchten van!”
Voorzitter Mart Peeman van NVKL: “De vakgebieden warmte-, koude- en ventilatietechniek zijn steeds meer onlosmakelijk met elkaar verbonden. Daarom is het logisch dat we nu deze stap zetten.” Volgens Peeman wordt de rol van installateurs steeds belangrijker: “Opdrachtgevers doen steeds vaker een beroep op installateurs voor ontwerp en integraal energieadvies. Dat is een grote uitdaging. Techniek Nederland en NVKL gaan hun leden daarin ondersteunen.”

Uitgebreide samenwerkingsagenda

Beide organisaties zetten zich via Opleidingsfonds OTIB | Wij Techniek al langer samen in op het gebied van onder meer scholing en arbeidsmarkt. Dit krijgt nu een structureel karakter. De komende maanden werken Techniek Nederland en NVKL aan een uitgebreide samenwerkingsagenda. De nieuwe ‘Stichting Federatie NVKL-Techniek Nederland’ zetelt in het nieuwe kantoor van Techniek Nederland in Woerden. De NVKL zelf blijft voorlopig nog in Zoetermeer. “Maar het is goed mogelijk dat die vereniging op termijn de oversteek maakt naar Woerden”, zegt NVKL-voorzitter Mart Peeman.

Bij de NVKL zijn 425 bedrijven in de koudetechniek aangesloten. Techniek Nederland vertegenwoordigt 5.000 installatiebedrijven en technisch dienstverleners. In het nieuwe federatiebestuur zitten Mart Peeman, Charles Smets en Max Neus namens NVKL en Doekle Terpstra, Martin Hoekstra en Erik van Engelen namens Techniek Nederland. Tijdens de Vakbeurs Energie in het najaar zullen de voorzitters de samenwerkingsagenda presenteren.