‘Beoordeling enkel glas bij oplevering’ nu online beschikbaar

Artikel delen

In samenwerking met Kenniscentrum glas heeft sector Glas van OnderhoudNL een beoordelingskaartje ontwikkeld die u kunt gebruiken bij een klacht over de visuele kwaliteit van enkel glas bij oplevering. Enkel glas treffen we bijvoorbeeld aan bij glazen wanden of afschermingen in interieurs. Het beoordelingskaartje kan een hoop tijdverlies, ergernis en kosten door onterechte claims bij de oplevering van gebouwen, voorkomen.

glazen pui

Op het beoordelingskaartje staan de eisen en methoden voor het beoordelen van de visuele kwaliteit van enkel glas bij oplevering. Onder enkel glas wordt hier verstaan:
• blank floatglas;
• gecoat glas;
• gelaagd (veiligheids)glas;
• thermisch versterkt glas;
• thermisch gehard (veiligheids)glas.

Het beoordelingskaartje is vooral bedoeld om vooraf te beoordelen of een klacht met betrekking tot de visuele kwaliteit terecht is. Let op: dit document behandelt slechts de visuele aspecten en is ter indicatie. Voor een officiële beoordeling moet altijd de betreffende productnorm gehanteerd worden. Dit zijn:

• voor floatglas: EN 572;
• voor gecoat glas: EN 1096;
• voor gelaagd (veiligheids)glas: EN 14449;
• voor thermisch versterkt glas: EN 1863;
• voor thermisch gehard (veiligheids)glas: EN 12150 en EN 14179.

Ga voor meer informatie naar www.glasspecialisten.nl. Hier kunt u ook het beoordelingskaartje downloaden. Vul in het zoekvak ‘Beoordelingskaart glas’ in.