Kiwa BDA reikt nieuwe verklaring productprestaties uit

Artikel delen

Vanuit het BDA Expert Centre is voor het eerst een Product Performance Assessment (PPA) uitgereikt aan Leadax Circulair Roofing uit Wapenveld. Dit bedrijf heeft een nieuwe kunststof dakbedekking ontwikkeld van gerecyclede PVB (Polyvinyl butyral) dakbaan.

Tekst: Erik Steegman, Kiwa BDA Testing
Beeld: Leadax Circulair Roofing, tenzij anders vermeld

Uitrollen van Leadax Roov.

Uitrollen van Leadax Roov.

Het BDA Expert Centre (voorheen het Expert Center Building Envelope, ECBE) uit Gorinchem, onderdeel van Kiwa BDA, houdt zich bezig met het opstellen en verstrekken van kwaliteitsverklaringen voor dak- en gevelproducten en -systemen. Het Expert Centre verenigt alle disciplines van Kiwa BDA Dak- en Geveladvies en beschikt hierdoor over een schat aan expertise op het gebied van dak- en gevelconstructies én het onafhankelijk testen daarvan vanuit (inter)nationale normen en standaarden.

Fabrikanten en leveranciers van bouwproducten en systemen die toegepast worden in daken en gevels kunnen bij het Expert Centre al vele jaren terecht voor bijvoorbeeld een Kiwa BDA Agrément, een Europese technische beoordeling of Europees beoordelingsdocument, respectievelijk een ETA (European Technical Assessment) en EAD (European Assessment Document). Nieuw ontwikkeld voor de Nederlandse markt is nu ook een Product of System Performance Assessment.

BDA Agrément®

Eén van de oudste kwaliteitsverklaringen is de BDA Verklaring, later gevolgd door het BDA Agrément®, ooit nog ontwikkeld door em. prof. ir. Nico Hendriks vanuit Buro Dakadvies. Deze kwaliteitsverklaring is voor een product of systeem dat niet direct onder een BRL (Beoordelingsrichtlijn) valt of waar geen BRL voor is.

Plat dak met panelenMet deze kwaliteitsverklaring verklaart het Kiwa BDA Expert Centre dat bouwproducten of systemen geschikt zijn voor de beoogde toepassing als het bouwproduct of systeem is ontworpen, uitgevoerd en wordt gebruikt overeenkomstig de aanwijzingen in dit document. In deze kwaliteitsverklaring zijn relevante, karakteristieke kenmerken van het bouwproduct of systeem vastgelegd. Bijvoorbeeld de constructieve eigenschappen en de brand- en waterbestendigheid.

Het document kan betrekking hebben op een bouwproduct of een systeem (samenstelling van bouwproducten) die, zowel in nieuwbouw- als in renovatieprojecten, worden toegepast in buitengevels, hellende en platte daken, vloeren en kelders en andere ondergrondse bouwwerken.

Nieuwe kwaliteitsverklaring Leadax Roov

Vanuit het Expert Centre zijn inmiddels twee nieuwe producten toegevoegd, waarbij de eerste, een Product Performance Assessment (PPA), is uitgereikt aan Leadax Circulair Roofing uit Wapenveld. Dit bedrijf heeft een nieuwe kunststof dakbedekking ontwikkeld van gerecyclede PVB (Polyvinyl butyral) dakbaan. Onder de naam Leadax Roov is deze circulaire lichte dakbedekking voor platte daken gemaakt met PVB-folie: een reststroom van kunststof uit veiligheidsglas.

Van de kunststoffolie op veiligheidsglas komt jaarlijks, zonder duurzame bestemming, 1,5 miljard kilo beschikbaar in alleen al Europa. Dat is qua gewicht vergelijkbaar met 150 Eiffeltorens! Door deze kunststof te gebruiken als belangrijke grondstof voor Leadax Roov is dit product door de opdrachtgever, ontwikkelaar en vastgoedeigenaar in te zetten als waterdichte laag op platte daken en wordt hier bijgedragen aan het verantwoord verwerken van deze afvalberg. Ook dragen opdrachtgevers bij de toepassing van deze circulaire dakbedekking voor platte daken mee aan een betere MPG (Score Milieu Prestatie Gebouwen). De distributie en verkoop van deze dakbaan wordt door Wienerberger ingericht.

Uitreiking Product Performance Assessment.

Op 9 februari is door ing. Yasemin Sari, projectleider van het Kiwa BDA Expert Center aan Roeland van Delden het allereerste Product Performance Assessment uitgereikt voor Leadax Roov. V.l.n.r.: Chris Theunissen (Leadax), Erik van Ameijde (kiwa BDA Advies), Roeland van Delden (CEO Leadax), Yasemin Sari (Kiwa BDA Expert Center), Remigio Garau en Dennis Rouwenhorst (beiden Leadax). Foto: Kiwa BDA.

Beoordeling

Beoordelingsaspecten worden vanuit een PPA (Product Performance Assessment) en SPA (System Performance Assessment) in overleg met de leverancier bepaald en nader toegelicht. De inhoud van deze eerste PPA omschrijft de volgende onderdelen:

  1. Toepassingsvoorwaarden.
  2. Referenties.
  3. Beoordelingsaspecten
  4. Onafhankelijk vastgestelde resultaten.
  5. Principe details.

Resultaten

Het Expert Center beoordeelt en controleert aan de hand van onafhankelijke testrapportage van Kiwa BDA Testing en NIBE en beschrijft deze resultaten in het document. Voor het product is een levenscyclusanalyse (LCA) opgesteld waarbij een verwachte levensduur van 30 jaar is aangehouden. Hiervoor heeft de leverancier informatie verstrekt over een uitgevoerde kunstmatige UV verouderingstest. Verder is de waterdichtheid middels een proefstuk gemaakt met een T-overlap, getest. Ook is de weerstand tegen dynamische windbelasting en de brandgevaarlijkheid/ vliegvuur conform NEN 6063 ‘Bepaling van het brandgevaarlijk zijn van daken’ getest. Het resultaat voor vliegvuur is Broof (t1). Met de afsluiting van enkele principedetails is het document compleet voor gebruik richting de opdrachtgever die deze circulaire dakbedekking wil gaan toepassen.