KiKCampus ontwikkelt zich tot WkbCampus

Artikel delen

De KiKCampus heet voortaan WkbCampus. De succesvolle aanpak van de KiKCampus stimuleert steeds meer onafhankelijke partners zich aan te sluiten. Het gevolg is dat de stichting een meer onafhankelijke positie inneemt. Dat heeft geleid tot een verbreding van de scope en daar hoort een nieuwe naam bij.

Inspelen op behoeften van bouwpartijen

De Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) betekent dat bouwpartijen met veel veranderingen te maken krijgen. De WkbCampus kijkt naar de specifieke behoefte die leeft bij gemeenten, bouwers, opdrachtgevers, ontwikkelaars, architecten en voorschrijvers. Voor elk van deze bouwpartijen zoekt de WkbCampus naar de beste ondersteuning. Waar het om draait is samenwerken, leren, borgen en verspreiden van de ervaring en kennis in organisaties.

De aanpak

Door een uitgebreid kennisnetwerk krijgt de WkbCampus goed zicht op vraagstukken die onder de oppervlakte zitten, en zoekt daarvoor oplossingen. Denk bijvoorbeeld aan alternatieven voor de betaalbaarheid van kwaliteitsborging van kleine werken. Of als het gaat om de aansprakelijkheid van de bouwer maakt de WkbCampus inzichtelijk hoe de bouwer dit kan oppakken. Ook de rol van de architect binnen de Wkb is onderwerp van studie. Welke kansen biedt de Wkb hem?

Proefprojecten

Proefprojecten zijn onmisbaar in de aanloop naar de Wkb. De WkbCampus is daarom betrokken bij de Ambassadeursnetwerken. Door proefprojecten te monitoren en afgeronde proefprojecten te evalueren kan de WkbCampus oplossingen bieden. Zo worden ervaringen meegenomen in lopende en toekomstige proefprojecten.

Hoe kan u geholpen worden?

De WkbCampus helpt de ontwikkelaar/opdrachtgever, architect, voorschrijver, bouwer, kwaliteitsborger of gemeenten om snel en goed aan de slag te kunnen met de Wkb. In het kort staat de stichting voor: begeleiding, certificering, tools en training.

De partners van de WkbCampus

De partners van de stichting ondersteunen de visie. Waar mogelijk gaan ze samen aan de slag om Wkb-vraagstukken aan te jagen. Dit zijn de partners: AFNL, BRIS, BOB KOB, Building Changes, gBOU., Ketenstandaard, Kiwa, KOMO, SKG-IKOB, SKH, Stabu, ZinKB.

Bron artikel

WkbCampus
www.wkbcampus.nl