Prefab op voorsprong bij Wkb

Artikel delen

Prefabricage biedt grote kansen richting private kwaliteitsborging. “Want als je al bij het ontwerp en de productie in de fabriek alle kwaliteitseisen grondig doorloopt, inclusief certificatie, dan hoeft de onafhankelijke kwaliteitsborger niet alles keer op keer te toetsen”, aldus Casper van Busschbach, senior-adviseur Wkb bij Q2 System Engineering. Hij is één van de sprekers op het uitgebreide kennisprogramma van vakbeurs en kennisplatform PREFAB die 12 tot 14 oktober 2021 plaatsvindt in de Brabanthallen in ’s Hertogenbosch.

Auteur: Frank de Groot, hoofdredacteur BouwTotaal

Foto: Panasonic.

“Met prefabricage wordt het voor de private kwaliteitsborger veel makkelijker om een vinkje te zetten op het dossier voor het bevoegd gezag”, zegt Casper van Busschbach. Hij doelt op de Wet kwaliteitsborging voort het bouwen (Wkb) die op 1 juli 2022 dan eindelijk in werking moet treden. Toetsing van een bouwwerk aan de bouwregelgeving vindt dan bij oplevering plaats door een private kwaliteitsborger. Nu geeft de gemeente nog een vergunning af op basis van de ontwerptekeningen en berekeningen. Ik heb al horen zeggen: “Daardoor voldoet uiteindelijk 99% van de opgeleverde gebouwen niet aan het Bouwbesluit, omdat er tijdens de bouw diverse wijzigingen plaatsvinden.” Gebouwen zullen er niet gelijk van massaal van instorten – het gaat veelal niet om constructieve wijzigingen – maar een vreemde gedachte blijft het wel.

Verborgen gebreken op bordje aannemer

Waar de aannemers volgens mij meer zenuwachtig van worden is een aanpassing in het Burgerlijk Wetboek, die met de inwerkingtreding van de Wkb wordt doorgevoerd. Deze aanpassing zorgt er simpel gezegd voor dat de aannemer na oplevering aansprakelijk blijft voor gebreken die bij de oplevering van het werk niet zijn ontdekt, tenzij deze gebreken niet aan de aannemer zijn toe te rekenen. Denk bij dat laatste bijvoorbeeld aan een keukenbedrijf dat na ingebruikname de kozijnen beschadigt bij het naar binnen brengen van de keukenonderdelen. Maar verder mag er niet ten nadele van de particuliere opdrachtgever worden afgeweken van de verantwoordelijkheid van de aannemer voor verborgen gebreken. Het gevolg is dat er dus een hoge kwaliteit moet worden nagestreefd in de ontwerp- en uitvoeringsfase.

Prefab op voorsprong

Door de keuze voor prefab nemen de risico’s op verborgen gebreken af. En dat is natuurlijk een prettige gedachte voor een aannemer. Voordeel van prefabricage onder de nieuwe Wkb is namelijk dat volledige bouwdelen onder gestandaardiseerde processen in goed geconditioneerde omstandigheden (fabriek) worden geproduceerd. Deze bouwdelen – dat kunnen zelfs kant-en-klare gevels en daken zijn – hoeven slechts eenmaal te worden gekwalificeerd en dat is anders bij de traditionele bouw. Het is alleen nog een kwestie van goed opletten bij de montage op de bouwplaats.

Op een in april 2021 gehouden webinar over de Wkb, georganiseerd door 54events onder de vlag van PREFAB, werd het voordeel voor prefabricage onderstreept. De faalkosten in de bouw kunnen tussen de 15 en 20% bedragen. Door seriematig te produceren in fabrieken kunnen die faalkosten sterk omlaag. Het ultieme doel is een complete woning die geleverd wordt via een gecertificeerd woningbouwconcept. Denk maar aan de woningfabrieken die momenteel in Nederland worden gerealiseerd. Bij een ‘fabriekswoning’ – als ik dat oneerbiedig even mag zeggen – kun je met de nieuwe Wet kwaliteitsborging voor het bouwen eenmalig aantonen dat het concept de vereiste kwaliteit heeft. Daardoor kun je die woningen op meerdere locaties bouwen, zonder dat de ingeschakelde kwaliteitsborgers telkens opnieuw alle facetten opnieuw moeten toetsen.

Casper van Busschbach tijdens het webinar: “Omschakeling naar deze wet, die op 1 januari 2022 ingaat, wordt een hels karwei voor opdrachtgevers en opdrachtnemers, omdat kwaliteitsprocessen stelselmatig veranderen. Kijk in dit verband naar prefabricage omdat gecontroleerde industriële productie de kwaliteit van het eindresultaat op voorhand ten goede komt.” En daar kan ik het alleen maar mee eens zijn.

Meer weten over prefabricage?

Wilt u meer weten over de rol van prefabricage binnen de Wkb en verlaging van de faalkosten? Bezoek dan vakbeurs en kennisprogramma PREFAB. Deze beurs vindt plaats op 12, 13 en 14 oktober in de Brabanthallen in Den Bosch, gelijktijdig met Vakbeurs Energie en de vakbeurzen Zero Emission | Ecomobiel en Industrial Heat & Power.

Toegang is gratis voor professionals mits u zich voor 12 oktober registreert. En met een toegangskaart voor PREFAB bezoekt u gratis ook Vakbeurs Energie en de vakbeurzen Zero Emission | Ecomobiel en Industrial Heat & Power.

Een gratis toegangskaart ter waarde van € 25,- is hier te verkrijgen.