Afdichtingssysteem voor de prefab bouw & industrie

Artikel delen

Industrialisatie en prefabricatie van de bouw wordt gezien als één van de oplossingen van het woningbouwtekort. De productie vindt plaats in de fabriek en ondertussen kan er op de bouwplaats gestart worden met de fundering. Dit leidt tot een kortere bouwtijd en lagere bouwkosten.

afdichting element

Ook het afdichten van bouwelementen verplaatst zich steeds meer naar de fabriek. Aansluitend op deze ontwikkeling heeft Celdex een afdichtingssysteem voor de prefab bouw & industrie ontwikkeld: Seal4Prefab. Dit systeem is gebaseerd op de afdichtingszones binnen, midden en buiten. Binnen bouwconstructies bestaat het systeem uit 4 principes:

  • Luchtdicht (binnen)
  • Isolerend (midden)
  • Slagregendicht (buiten)
  • Geschikt voor prefabricatie

Door een goede voorbereiding en engineering worden de best passende afdichtingsproducten geselecteerd.  De producten zijn in verschillende combinaties te gebruiken en geschikt als afdichting van horizontale en verticale aansluitnaden van prefab bouwelementen. De producten worden ten behoeve van prefabricatie met een zo groot mogelijke lengte geproduceerd en uitgerust met een hoogwaardige zelfklever. Om de elementen eenvoudig te positioneren en de afdichtingsbanden extra te beschermen worden de producten voorzien van een low-friction toplaag.

Prefabricatie met Seal4Prefab biedt belangrijke voordelen:

  • Kwalitatief (bewezen kwaliteit in luchtdichtheid & duurzaamheid)
  • Economisch (economische verwerking, tijdsbesparing, minder faalkosten)
  • Circulair (herbruikbaar)
  • Snelheid (monteren en afdichten in één handeling, weer of geen weer)

Seal4Prefab is binnen het luchtdicht bouwen specifiek toegespitst op de prefab bouw & industrie waarin advisering, training en begeleiding zijn geïntegreerd. Een belangrijk onderdeel hierbij is kwaliteitsborging en rapportage. Bouwprocessen worden gecontroleerd en vastgelegd waardoor verbeterpunten al tijdens projecten kunnen worden bijgestuurd.

Celdex
celdex.nl