Wat in het vat zit verzuurt niet

Artikel delen

Al heel lang wordt de discussie gevoerd over de extreem hoge belastingheffing over spaarrente: de belastingheffing over box 3 vermogen. Heel bijzonder: de heffing kan oplopen tot ruim 1,7 % van het spaarsaldo, terwijl de negatieve (!) rente 0,5 % is. De staatssecretaris (Vijlbrief) kondigt al geruime tijd aan dat hij daar wat aan wil doen. Maar tot daden kwam het tot nu toe niet. En een kabinetsformatie die al meer dan acht maanden duurt, helpt daar ook niet bij.

Toch lijkt er wat in de lucht te zitten. Daarvoor moeten we kijken naar het wetsvoorstel “Excessief lenen van de eigen BV”. U weet wel, die wetgeving waarbij je als DGA enorm wordt afgestraft als je meer dan € 500.000,- van je eigen BV leent. Op 1 oktober 2021 kondigde de staatsecretaris aan dat hij voor de behandeling van dit wetsvoorstel op de pauzeknop drukt. En dat is wel bijzonder, want tot nu toe stond er veel druk op. Hij wil dit wetsvoorstel behandelen in samenhang met wijzigingen in box 3!  Vol verwachting klopt ons hart.

Contouren nieuw stelsel

Daar kwam vervolgens de brief van 5 november 2021 aan de Tweede Kamer overheen. Daarin kondigt de staatssecretaris aan dat hij vóór de Kerst (van dit jaar) de contouren van een nieuw stelsel over de heffing van inkomstenbelasting uit vermogen zal bekendmaken. Wat hij al vast meedeelde is: “In het stelsel zullen de werkelijke inkomsten, bestaande uit de reguliere voordelen (bijvoorbeeld rente en dividend), de gerealiseerde waardeontwikkelingen en de niet-gerealiseerde waardeontwikkelingen, worden belast. Voor bank- en spaarproducten in euro’s betekent het nieuwe stelsel concreet dat alleen werkelijk behaalde rente-inkomsten worden belast. Bij beleggingen in financiële instrumenten bestaat het inkomen uit enerzijds reguliere inkomsten, zoals ontvangen dividend, en anderzijds uit de waardeontwikkeling, zoals een koerswinst of -verlies.”

Dat is goed nieuws voor mensen die hun vermogen op een bankrekening hebben staan. Voor mensen die hun vermogen op een andere wijze hebben belegd, lijkt het een ander verhaal te worden. Daarnaast heeft  Vijlbrief in de brief van 1 oktober 2021 aangekondigd dat hij nadenkt over de heffing in box 2, de heffing over uitkeringen uit de eigen BV.

Nog genoeg tijd

Het lijkt er op of er een flink aantal zaken gaan samenvallen. Dat zou het fiscale landschap van de belastingheffing over vermogen drastisch op de kop zetten. Voeg daarbij nog de discussie over de eigen woning: wel of niet naar box 3.

Wel krijgt u genoeg tijd om op eventuele nieuwe wetgeving te anticiperen. In een Kamerdebat heeft Vijlbrief aangegeven dat het nog wel tot 2025 duurt voor eventuele nieuwe wetgeving ingaat. Dat laatste zal wel te maken hebben met het feit dat de belastingdienst forse aanpassingen in wetgeving op dit moment niet aan kan.

Het lijkt er op dat we volgend jaar, als er tenminste een nieuw kabinet komt, nog wel wat fiscaal vuurwerk kunnen verwachten

Gerrald Heijnen, Senior belastingadviseur
Alfa Accountants en Adviseurs
Gheijnen6@alfa.nl