Weer een mijlpaal voor het Zaankwartier in Wormerveer

Artikel delen

De plannen voor het Zaankwartier – het voormalige Meneba terrein – in Wormerveer zijn met het ontwerpbestemmingsplan weer een fase verder. Binnenkort liggen de plannen van de gemeente en de ontwikkelaar Coöperatie de Vlijt ter inzage en kunnen belanghebbenden reageren.

Wethouder Wessel Breunesse: “Mooi dat we de snelheid in dit bijzondere project houden, zeker omdat er zoveel ambities samenkomen. Het toevoegen van een flink aantal nieuwe woningen in combinatie met voorzieningen en werkplekken, met veel aandacht voor een groene openbare ruimte en klimaatadaptatie, waarbij ook veel van de iconische cultuurhistorische kenmerken behouden blijven  en de verbinding met de Zaan versterkt wordt. Dit is een project waar Zaanstad trots op kan zijn.”

Ook over de diversiteit van de woningen is het college erg te spreken. Wethouder Songül Mutluer: “Dit project gaat enorm helpen in onze strijd tegen de woningnood. Het aantal nieuwe woningen van 680 is fors en belangrijker nog is het aandeel betaalbare woningen en de voorrang voor Zaanse koopstarters dankzij ons model Betaalbare Koopwoningen Zaanstad (BKZ). Als gemeente hebben we gestuurd op het programma en dat heeft 30% sociale huurwoningen, 10% Betaalbare Koopwoningen Zaanstad en 15% middeldure huur opgeleverd. Bovendien komen er ook ongeveer 40 zorgwoningen in het project. Al met al kunnen we hier straks een hele hoop Zaanse woningzoekenden blij mee maken.”

Groen en openbare ruimte

De openbare ruimte wordt onderverdeeld in verschillende zones: het centrale plein, de groene buitenruimte met de laagbouwwoningen en de industriële strip langs de Zaan. Het hart ligt straks ten westen van de Nieuwe Vlijt en het Ketelhuis. Voetgangers kunnen hier vrijuit bewegen, de auto is hier te gast. Klimaatadaptatie komt in allerlei aspecten terug. Het hele gebied wordt zo groen mogelijk ingericht en er wordt veel rekening gehouden met de waterbalans, zoals met wadi’s en vertraagde afvoer. Bomen zorgen voor schaduw en verkoeling, er komen schaduwrijke plekken en ten minste  20% van het openbare gebied krijgt een kroonbedekking van bomen. Een deel van de daken en gevels krijgt een tweede functie zoals zonnepanelen op de daken en groene daken en gevels. Parkeren wordt voldoende gefaciliteerd in twee parkeergarages en in de openbare ruimte van het gebied. Hierin zullen ook voorzieningen komen voor deelmobiliteit, zoals deelauto’s.

Afspraken met omringende bedrijven

De nieuwe woningen komen op korte afstand van bestaande bedrijven in de omgeving. Er is daarom veel en goed contact geweest met de omringende bedrijven met het oog op overlast. En er is overeenstemming bereikt over het vervolg. Een aantal bedrijven gaan een schaal terug in hun milieucategorie en/of maken heldere afspraken met de ontwikkelaar over te nemen geluidsmaatregelen. Zo kan wonen en werken op een goede manier en met instemming van de omliggende bedrijven naast elkaar bestaan.

Zelf de plannen inzien en reageren?

Het ontwerpbestemmingsplan is vanaf 17 februari tot en met 31 maart in te zien, digitaal op de website van de gemeente Zaanstad en op www.ruimtelijkeplannen.nl. Om het ontwerpbestemmingsplan fysiek in te zien, kunnen inwoners het contactformulier invullen op www.zaanstad.nl. Er wordt dan contact opgenomen. Op dinsdag 1 maart is er tussen 16.00 – 19.00 ook gelegenheid om op locatie van het Zaankwartier vragen over het ontwerpbestemmingsplan te stellen. De bijeenkomst vindt plaats onder de dan geldende coronamaatregelen. Geïnteresseerden kunnen vooraf een afspraak maken en een tijdsslot reserveren, via maaknoord@zaanstad.nl.