Orderportefeuilles in de woningbouw gestegen

Artikel delen

Na een periode van veel negatieve signalen is de gemiddelde werkvoorraad in de woningbouw weer gestegen. De orderportefeuilles in de woningbouw kwamen in februari uit op 12,9 maanden werk, vier tiende maand meer dan in januari. In de utiliteitsbouw daalde de werkvoorraad met vier tiende maand naar 9,7 maanden. Per saldo kwamen de orderportefeuilles in de burgerlijke en utiliteitsbouw daardoor uit op 11,6 maanden werk, een stijging van één tiende maand ten opzichte van januari.

In de grond-, water- en wegenbouw bedroeg de gemiddelde werkvoorraad 8,3 maanden, één tiende maand minder dan in januari. In de wegenbouw stegen de orderportefeuilles met drie tiende maand naar 7,8 maanden werk. In de grond- en waterbouw bedroegen de orderportefeuilles 8,9 maanden werk, een daling van een halve maand ten opzichte van januari.

De gemiddelde orderportefeuille in de totale bouwnijverheid bedroeg in februari 10,4 maanden werk en blijft daarmee gelijk ten opzichte van januari.  Van de bouwbedrijven gaf 43% in februari aan belemmeringen te ondervinden bij de productie. In de b&u was een gebrek aan orders hiervoor de belangrijkste oorzaak. In de gww hadden belemmeringen met name te maken met weersomstandigheden en personeelstekorten.

De productie is in de afgelopen drie maanden bij 12% van de bedrijven toegenomen en bij 15% van de bedrijven afgenomen. Van de bouwbedrijven beoordeelde 14% de orderpositie als groot, terwijl 13% van de bedrijven de orderpositie als klein beoordeelde. Daarnaast verwacht 13% van de bedrijven dat hun personeelsbezetting zal toenemen in de komende drie maanden, terwijl 3% van de bedrijven juist een kleinere bezetting verwacht. In de bouwnijverheid verwacht 26% van de bedrijven een prijsstijging in de komende drie maanden. Dit aandeel is in de afgelopen maanden sterk gedaald.

Dit blijkt uit de conjunctuurmeting in de bouwnijverheid van maart 2024 van het Economisch Instituut voor de Bouw. Deze meting wordt uitgevoerd in opdracht van de Europese Commissie. Aan de conjunctuurmeting verlenen ongeveer 250 hoofdaannemingsbedrijven met meer dan tien personeelsleden hun medewerking.

Bron: EIB