Bouwfouten

Artikel delen

‘Vakantiehuisje’

Rijdend door Nederland lijkt het aantal vakantieparken explosief te groeien. De camping van ooit wordt in zeer korte tijd omgetoverd tot een bungalowpark. De omvang van het bungalowpark wordt daarbij met schijnbaar hetzelfde gemak verveelvoudigd en vol gezet met woningen. Veel van deze ‘vakantiehuisjes’ hebben in de basis een houtconstructie en worden fabrieksmatig gebouwd. Grote woningen worden in delen en anders in één geheel met een vrachtwagen naar het park getransporteerd. Hierna worden ze door een grote kraan op hun plek gehesen en een ongestoorde vakantie kan beginnen!

Tekst: Ing. Sjang den Ouden, Bureau voor Bouwpathologie BB

Kromming onderrail schuifpui.

Kromming onderrail schuifpui.

Van de genoemde ‘vakantiehuisjes’ zijn er vele in het bezit van iemand die er niet woont, maar er wel af en toe vakantie viert. De overige tijd worden deze ‘huisjes’ verhuurd aan vakantiegangers. Een woning was verhuurd aan een gezin die een zekere ochtend niet direct meer naar de tuin kon omdat de tuindeur klemde. De eigenaar gebeld en die kwam langs om te kijken of dat te herstellen was. Na enig stelwerk aan de deur blijkt het niet meer mogelijk deze goed gangbaar te maken. Wel lijkt er wat anders aan de hand, alsof het kozijn is vervormd. Tijd voor een onderzoek.

Probleem

Het blijkt geen ‘vakantiehuisje’ maar een woning met twee bouwlagen. Van het luxeniveau zou menigeen jaloers kunnen worden. De woning blijkt opgebouwd uit een houtskelet, waarbij de woning in vier delen op de bouwplaats is gemonteerd.

De schuifdeur in de achtergevel schuift wel, maar wil niet meer goed open en dicht. Het kozijn is vervormt ter plaatse van de sluitstijl. De sluitstijl lijkt naar beneden te worden gedrukt. Door de sluitstijl worden vervolgens de onderrail en de bovenrail verbogen/weggedrukt. Goed kijkend naar de vloer is ter plaatse van de sluitstijl een deuk zichtbaar.

Er blijkt bij navraag geen bouwtekening van de woning te zijn. De fabrikant gebeld voor bouwtekeningen, maar deze blijkt er ook geen te hebben. Wel wordt gezegd dat alle constructies van de woningen worden goedgekeurd door een constructeur. Tekeningen en berekeningen hebben ze alleen niet.

Onderzoek

Vocht in spaanplaat.

Vocht in spaanplaat.

De sluitstijl bevindt zich ter hoogte van een vide beëindiging. Direct naast de sluitstijl bevindt zich een openhaard die buiten aan de gevel is gehangen. De kruipruimte onder de woning is gelukkig toegankelijk, waardoor ook vanuit de kruipruimte de vloerconstructie kan worden onderzocht. De vloerconstructie is aan de onderzijde echter afgedicht met boardbeplating, dat hiervoor open gemaakt moet worden. De woning blijkt gefundeerd op enkele stalen buispalen, waar overheen stalen profielliggers zijn aangebracht. Hierop is de houten woning geplaatst.

De begane grondvloer bestaat uit houten balken dwars over de stalen liggers, waarbij rondom een randligger is toegepast. Onder elke gevel is hierbij een doorgaande ligger aangebracht, ook één langs de koppen van de balken. Op de balklaag van de begane grond is een spaanplaat beplating aangebracht. In de eerste verdiepingsvloer is langs de vide een randligger aangebracht. Deze randligger ligt in de gevel, direct boven de sluitstijl van de schuifpui. Ook de uitkragende constructie van de uitgebouwde haard is aan de gevel opgehangen, direct naast de sluitstijl van de schuifpui.

Door de vervorming is langs de sluiting van de schuifpui water de woning binnengekomen en heeft zich afgetekend in de vloer, het spaanplaat. De sluitstijl blijkt uit meting ruim een centimeter te zijn ‘verzakt’ en de spaanplaat van de vloer blijkt dezelfde ‘deuk’ te hebben.

Analyse

De randligger naast de vide draagt zijn belasting af op de sluitstijl van de schuifpui en de daarnaast staande houten stijl. Hierdoor ontstaat een hoge puntlast in deze stijl. De stijl blijkt te zijn geplaatst op de spaanplaat vloerplaat en de randbalk. De randbalk is slechts met enkele schroeven in de koppen van de vloerbalken vastgezet en onder de sluitstijl van de pui bevindt zich geen vloerbalk.

De hoge puntlast van de randbalk naast de vide wordt via de sluitstijl en naastliggende houten stijl van de wand overgebracht op de spaanplaat vloerplaat en de randligger. De randligger blijkt te zijn verzakt ten opzichte van de vloerbalkkoppen. De spaanplaat blijkt de sluitstijl met naastliggende stijl te dragen maar dan precies tussen twee vloerbalken in. De spaanplaat is gaan doorbuigen en hierdoor is de pui niet meer goed gaan sluiten. Hierdoor is ook water op de spaanplaat gekomen waardoor deze zachter en daarmee minder buigstijf wordt.

Meting hoogteverschil.

Meting hoogteverschil.

Conclusie

Doordat in eerste instantie aan de fabrikant was gevraagd het probleem te onderzoeken en verhelpen zijn er door de eigenaar vele vrije dagen doorgebracht in het vakantiehuisje voor de afspraken. Telkens kwam weer de beste timmerman en die probeerde wat te stellen en vertrok weer. Na de conclusie van het destructief onderzoek is een stempel gezet onder de randbalk van de vide die over meerdere vloerbalken is verdeeld met een balk ‘op z’n plat’. Het blijkt een serieus constructief probleem wanneer er uiteindelijk wel een constructeur is ingeschakeld om de constructie door te rekenen.

Destructief onderzoek vloer.

Destructief onderzoek vloer.

Herstel

Vloer- en funderingconstructie: uitkraging.

Vloer- en funderingconstructie: uitkraging.

Op basis van de berekeningen van de constructeur is een extra stalen buispaal geplaatst om de randbalk ter plaatse van de puntlast extra te ondersteunen. Daarna is een dubbele klos gemaakt tussen de beide vloerbalken recht onder de puntlast, waardoor de spaanplaat helemaal ontlast zou worden. De stempel kon weer worden verwijderd en de pui bleek na wegnemen van de spanning weer vrijwel helemaal terug te keren in de oorspronkelijke vorm. Deze kon dan ook weer gewoon dicht.

Situatie na herstel.

Situatie na herstel.

BouwTotaal