Snel gebouwd

Innovatie & Inspiratie
Artikel delen

25 belangrijkste voordelen industrieel bouwen

Waar kun je aan denken als het gaat om industrieel bouwen (conceptueel bouwen)? Welke voordelen zijn te duiden binnen diverse thema’s? Bouwinnovator Marjet Rutten heeft een treffend overzicht gemaakt, dat een mooi onderwerp van gesprek kan zijn voor menige discussie die men voert over deze manier van bouwen.

Bron: Marjet Rutten

Industrieel bouwen op de BouwBeurs

Nu de BouwBeurs voor de deur staat willen we graag wat extra aandacht geven aan het onderwerp industrieel bouwen. In dit artikel gaan we in op de voordelen ervan!

Koffie drinken?

BouwTotaal staat op de BouwBeurs 2023 (6 t/m 10 februari 2023). Onze redacteuren en accountmanagers ontmoeten je graag! Kom je een kopje koffie drinken? Je vindt ons in hal 7 op standnummer F042.

Opbouw in een week.

Foto: Opbouwineenweek.

Hogere kwaliteit

 1. Bij industriële bouw wordt projectoverstijgend geïnnoveerd. Daardoor kan meer tijd worden gestopt in de ontwikkeling, want ontwikkelkosten worden niet in één project, maar over veel meer projecten terugverdiend.
 2. Er wordt gebouwd onder geconditioneerde omstandigheden, zonder overlast van weer en wind. Dat is goed voor de staat van de bouwmaterialen. Bovendien kunnen kwaliteitscontroles veel beter worden uitgevoerd.
 3. Doordat beter wordt nagedacht over de productontwikkeling en er meer lerend vermogen is, kunnen partijen ook eenvoudiger garanties afgeven op de prestaties van hun producten.
 4. Het product krijgt een imago en dat geeft stimulans het product telkens te verbeteren. Daardoor wordt meer gekeken naar welke nieuwe marktinnovaties er zijn en hoe die kunnen worden toegepast in de concepten. In tegenstelling tot een traditionele markt, die meer risicomijdend gedrag laat zien, waardoor nieuwe oplossingen nauwelijks worden toegepast.
 5. Aanbieders kunnen eenvoudig een betrouwbaar as built dossier overhandigen met detailtekeningen van toegepaste materialen, et cetera. Dat helpt in het onderhoud en levert gelijk een materiaalpaspoort op. Dat kan ook bij sloop tot duurzamer hergebruik leiden.
 6. Door het werken met configuratoren en file to factory is het eenvoudiger (en betaalbaarder) om woningen aan te passen aan persoonlijke wensen van kopers, bijvoorbeeld door verschillende plattegronden aan te bieden.

Verduurzaming

 1. Bouwen in de fabriek zorgt voor minder afval. Zo is het afval bij Van Wijnen per woning met de inzet van industriële bouw afgenomen van 18 kuub naar 1 kliko.
 2. Minder afval betekent ook minder gebruik van materialen en daarmee het terugbrengen van het grondstoffengebruik. Maar dat gaat verder. Industriële woningen kennen vaak ook een veel betere milieuprestatie dan traditionele woningen. Voor de ambitieuze bouwers is het ook makkelijker om te werken met tweedehands materialen. Doordat je weet wat je nodig hebt kun je materialen op voorraad nemen.
 3. Woningbouwconcepten die in de fabriek worden gebouwd zijn beter herplaatsbaar en/of losmaakbaar dan traditioneel gebouwde woningen (gemiddelde losmaakbaarheidsindex 0,85). Voorbeelden van wat daaraan bijdraagt zijn: gedetailleerde engineering, minder oplossen met bijvoorbeeld PUR, elementen die je kunt transporteren.
 4. Het aantal vervoersbewegingen van industrieel gebouwde woningen ligt lager dan bij traditionele woningen. Er hoeft minder mens en materieel naar de bouwplaats en dat heeft ook meteen positieve consequenties voor de fijn- en stikstofuitstoot.
 5. Woningen zijn vanuit de ontwerpfase al duurzaam gemaakt. Denk bijvoorbeeld aan geïntegreerde zonnepanelen en hoge luchtdichtheidswaarden.
industrieel bouwen

Foto: Celdex / Peter Jan Fernhout.

Snelheid en overlastbeperking

 1. De meeste industriële woningen kennen een bouwtijd van enkele dagen. Dat betekent dat ze sneller bewoonbaar zijn.
 2. Door de snelle bouw beperk je ook de overlast voor omwonenden significant. Denk aan geluidsoverlast, wegwaaiend afval, verkeer, auto’s, bouwketen, et cetera.
 3. De bouwsector heeft te kampen met een personeelstekort. De verwachting – zeker met de verduurzamingsopgave – is dat dit personeelstekort voorlopig blijft. Met industrialisatie zijn we minder afhankelijk van de vakkrachten en kunnen we beter doorbouwen en opschalen in tijden van personeelsschaarste.
 4. Industrieel bouwen is ook een antwoord op het tekort aan ambtenaren en opdrachtgevers. Door industriële bouw nemen de voorbereidingskosten af, omdat er minder projectspecifiek hoeft te worden uitgewerkt. Dat vraagt echter wel om een andere inrichting van de processen.

Betaalbaarheid

 1. Automatisering en robotisering leiden bij voorspelbaar volume tot een lagere prijs.
 2. Door de uitgekristalliseerde producten en processen zijn de faalkosten lager.
 3. Prijsstabiliteit verkleint risico’s bij (vooral langlopende) ontwikkeltrajecten.

Sociaal

 1. In de fabriek zijn de arbeidsomstandigheden beter. Betere voorzieningen, niet in weer- en wind werken en bovenal veiliger werken. De betere omstandigheden maken werken in de bouw ook voor jongeren aantrekkelijker.
 2. Bouwen in de fabriek is minder zwaar werk (onder meer door automatische tilfuncties) en daarmee ook voor oudere mensen aantrekkelijk.
 3. Bouwen in de fabriek biedt bovendien meer ruimte voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, onder meer doordat er minder veiligheidsrisico’s zijn.
 4. Het is leuker samenwerken voor bouwers en opdrachtgevers. Met minder geruzie tijdens en na de bouw, omdat je precies weet wat je krijgt en wat er van je wordt verwacht.

Commercieel

 1. Verbetering van de internationale concurrentiepositie.
 2. Gezond rendement dat je kunt investeren in R&D.
 3. Lerend vermogen en daardoor minder kwaliteits- en service-issues met de klant.

 

 

BouwTotaal