Water maakt geen schijn van kans

Artikel delen

Beton is een poreus product. Het Sika Waterdicht betonsysteem zorgt ervoor dat het beton niet meer poreus is. Dit komt de duurzaamheid ten goede. Sika kan u ondersteunen bij het zorgvuldig kiezen van een ‘waterdicht ontwerp’ en borgt die kwaliteit tot en met de oplevering. Zij leveren samen met hun partners waterdicht vakmanschap waardoor risico’s voor het bouwwerk tot een minimum worden beperkt. Goede waterdichting is van cruciaal belang omdat 75% van alle bouwfouten kan worden toegeschreven aan het binnendringen van water.

Ondergrondse parkeergarage

Oplossingen voor ondergronds bouwen

Ondergrondse bouwwerken die waterdicht zijn gemaakt met Sika hebben een beter leefklimaat en meer gebruiksmogelijkheden. Bovendien zijn de totale kosten, gerekend over de levensduur, lager en is de duurzaamheid gedurende de nuttige levensduur hoger. De volledig geïntegreerde en compatibele systemen van Sika worden duurzaam geproduceerd en hebben zich al tientallen jaren overal ter wereld in de praktijk bewezen. De producten zijn volledig getest en gecertificeerd volgens alle belangrijke nationale en internationale normen. Dit geeft opdrachtgevers, hun projectbegeleiders en aannemers de zekerheid dat alle Sika waterdichtingssystemen ook daadwerkelijk de prestaties zullen leveren die de specificaties aangeven.

Een kelder of ondergrondse betonconstructie bestaat uit een grondplaat, wanden en een beton dekplaat, die volledig of gedeeltelijk zijn blootgesteld aan de omringende grond en aan het grondwater. Dit resulteert in specifieke eisen qua externe invloeden en belastingscondities vanwege de permanente of tijdelijk heersende omgevingsinvloeden. Vandaag de dag eisen opdrachtgevers doorgaans een nuttige levensduur van 50 jaar of meer en voor constructies als tunnels zelfs tot wel 120 jaar. Elk defect in de waterdichtheid is bijzonder schadelijk voor de duurzaamheid van het gebouw of van de ondergrondse constructie, met zeer nadelige gevolgen voor de bruikbaarheid omdat binnendringend water het beton fysiek aantast en verzwakt. Dit kan dure structurele reparaties noodzakelijk maken, de aanwezige voorwerpen en de interieurafwerking beschadigen of vernielen, de ruimte tijdelijk onbruikbaar maken en het binnenklimaat aantasten door vorming van vocht en condensatie.

Ondergrondse opslag

Diverse oplossingen

De keuze van het juiste type waterdichting, het project specifieke ontwerp van het gekozen waterdichtingssysteem en het op correcte wijze aanbrengen ervan, zijn cruciale factoren in het realiseren van minimale levensduurkosten. Een waterdichtingssysteem kost doorgaans minder dan 1% van de totale ruwbouwkosten. Een kwalitatief hoogwaardig waterdichtingssysteem kan makkelijk hetzelfde bedrag of meer opleveren aan uitgespaarde onderhouds- en reparatiekosten tijdens de nuttige levensduur van de constructie.

Sika levert een compleet assortiment aan technologieën en systemen voor ondergrondse waterdichting. Hiertoe behoren onder andere ultraflexibele membraansystemen, vloeibaar aan te brengen polymeermembranen, hulpstoffen die beton waterdicht maken, voegafdichtingen, waterdichte mortels en coatings en ook injectiemortels. Al deze oplossingen samen vinden altijd een antwoord op de eisen van opdrachtgevers, architecten, constructeurs en aannemers. Sika combineert kennis met meer dan 100 jaar aan ervaring.

Ondergrondse wellness-ruimte

Meer lezen? Klik dan hier

Sika
www.sika.com/