Aan de slag met nieuwe rookwerendheidseisen

Artikel delen

Sinds juli 2021 zijn de eisen ten aanzien van rookwerendheid aanzienlijk veranderd. ‘Vroeger’ was er praktisch geen rookwerendheid. De theoretische rookwerendheid was gebaseerd op de brandwerendheid van een constructie. Hierbij waren naden en kieren toegestaan en kon rook gewoon ontsnappen. Rook is echter doodsoorzaak nummer 1 bij brand.

telefoon

Sinds juli 2021 is een aantal nieuwe eisen van kracht geworden in het Bouwbesluit voor nieuwbouw met betrekking tot rookwerendheid. Ook is daarmee de nieuwe NEN 6075:2020 van kracht geworden. Met deze norm kan de weerstand tegen rookdoorgang tussen ruimten worden bepaald. Belangrijke verandering ten opzichte van de oude voorschriften is dat daadwerkelijk de weerstand tegen verspreiding van rook wordt beoordeeld.

Er wordt nu uit gegaan van een weerstand tegen koude rook (Ra bij 20 °C) en warme rook (R200 bij 200 °C). Voor een scheidingsconstructie moet vervolgens bepaald worden hoeveel lekverlies is toegestaan, uitgedrukt in het aantal constructie-onderdelen dat voldoet aan Sa en/of S200. Voor het bepalen van de Sa en S200 moeten deursets in een testopstelling beproefd worden op luchtdichtheid. De daadwerkelijk behaalde meetwaarde van de deursets kan meegenomen worden voor de bepaling van de Ra of R200 waarde van de totale scheidingsconstructie.

Gevolgen voor deuren

Om te voldoen aan de koude en warme rookwerendheid moeten deursets worden beproefd. De bij GND aangesloten deurfabrikanten zijn vooruitlopend op de nieuwe wetgeving in 2016 al gestart met de ontwikkeling van rookwerende deursets, waardoor nu een ruim assortiment ter beschikking is. Voor specifieke projectgebonden situaties worden nog oplossingen uitgewerkt waarmee het aanbod steeds meer aansluit bij de totale vraag uit de markt.

Voor de koude rookwerendheid (Sa) moeten deursets(deur en kozijn) driezijdig van een kierdichting worden voorzien. Dit kan aangebracht worden in de deur of in het kozijn. Voor de warme rookwerendheid (S200) is een gestabiliseerd deurblad nodig en moet naast de driezijdige kierdichting ook de onderzijde voorzien zijn van een afdichting. Dit kan door middel van een valdorpel of een aanslag tegen een dorpel. Bij S200 is het niet meer toegestaan dat ventilatierooster in de deur zijn opgenomen. Tevens moet aandacht besteed worden aan het sluiten van de deur, in veel situaties is een deurdranger vereist.

Brand- en rookwerendheid

In de nieuwe eisen wordt een onderscheid gemaakt tussen brandwerendheid en rookwerendheid. Sommige scheidingen hoeven alleen rookwerend te zijn. Vaak vallen echter de rookscheidingen samen met de brandscheidingen. Daardoor moeten deursets veelal brandwerend én rookwerend zijn.

Herkenbaarheid van rookwerende deuren

Rookwerende deuren van fabrikanten die zijn aangesloten bij GND zijn te herkennen aan het garantie- en zekerheidslabel in de hangzijde van de deur. Daarmee zijn op eenvoudige wijze afkomst en prestaties op het gebied van rook- en brandwerendheid, maar ook geluid- en inbraakwerendheid en isolatie van de deur en het kozijn te controleren.

GND
www.gnd.nl/rookwerend