Bouwrobots winnen terrein; markt verdriedubbelt in 2030

Artikel delen

Het gebruik van robots in de bouwsector is noodzakelijk om de enorme bouwopgave het hoofd te bieden, de bouw duurzamer en veiliger te maken en de faalkosten te verlagen. De Nederlandse bouwsector steekt tot 2030 zo’n 306 miljoen euro in robots.

Bron: ABN AMRO

Ingenieur die een drone bestuurt.

Foto: Freepik

Verwacht wordt dat het aantal bouwrobots, van drones tot 3D-betonprinters, met jaarlijks gemiddeld 14,1 procent groeit. Een snelle toename, maar Nederland loopt vanwege een valste start internationaal nog wel achter.

Dit blijkt uit analyses van marktrapporten en gesprekken met verscheidende CEO’s en directeuren innovatie en industrialisatie van bouwondernemingen, robotproducenten, softwareontwikkelaars, leveranciers van dronediensten en onderzoekers uit het hoger onderwijs. Zij zien grote kansen voor robotisering als een belangrijke oplossing voor de vele uitdagingen van de bouwsector, waaronder het duurzaam maken van nieuwe en bestaande gebouwen. Folkert Linnemans, innovator bij Bouwgroep Dijkstra Draisma: “Het energievraagstuk gaat de behoefte aan robots in de bouw aanjagen.” Gaurav Genani, CEO en oprichter Skelex gaat verder: “Bouwbedrijven moeten binnen vijf tot tien jaar meegaan in de robotrevolutie, anders doen ze straks niet meer mee.”

Robots verhogen benodigde arbeidsproductiviteit bouw

Robots zijn nodig om de arbeidsproductiviteit van de bouwsector te verhogen, de veiligheid op de bouwplaats te verbeteren en faalkosten te verlagen. De woningbouwproductie moet over zes jaar 25 procent hoger liggen dan in 2020. Miljoenen woningen en andere type gebouwen moeten voor 2030 worden verduurzaamd conform Nederlandse en Europese ambities. Dit vereist een verhoging van de arbeidsproductiviteit, zeker vanwege het grote personeelstekort in de bouwsector. Henriette Bier, universitair hoofddocent Bouw, TU Delft; “vanuit onze ervaring en zoals bij McKinsey geschat kan een bouwwerk voor 50 procent volledig door robots worden uitgevoerd, 45 procent door een samenwerking van robots en mensen, enkel de laatst 5 procent is dan nog volledig mensenwerk.” Ook verhogen robots door hun kracht en nauwkeurigheid de veiligheid en gezondheid van medewerkers op de bouwplaats en verlagen ze de faalkosten, vaak meer dan vijf procent van de bouwkosten.

De verwachting is dat de robotisering van de bouwsector de komende jaren sterk groeit wanneer de sector over een aantal belangrijke drempels weet heen te stappen. Dit gaat met name om de conservatieve houding en gebrek aan transparantie van veel bouwbedrijven. Ook het gebrek aan eenduidige data en software, duidelijke wetgeving, meer en beter onderwijs en financiering spelen een rol. Op een aantal van deze aspecten ziet ABN AMRO recent beweging ontstaan en dat is de reden voor de verwachte groei in robotisering van de bouwsector.

Kansen voor Nederlandse robotproducenten

Nederlandse leveranciers van bouwrobots en aanverwante applicaties en diensten kunnen van deze robotiseringsslag profiteren. Nederlandse bouwbedrijven hebben behoefte aan robots die aan hun specifieke behoeften voldoen. Nederlandse robotproducenten en spin-offs spelen hier beter op in dan grote producenten uit landen zoals Zwitserland en Japan. De Nederlandse producenten profiteren bovendien van de kennis over bouwrobots bij Nederlandse technische universiteiten.

Deze publicatie brengt de robotisering van de bouwsector in kaart. Dit rapport bespreekt eerst de belangrijkste aanjagers voor de verwachte groei. Daarop volgt een beschrijving van de wereldwijde en Nederlandse markt. Aansluitend volgt een overzicht van de belangrijkste knelpunten. Het rapport sluit af met een vooruitblik over welke typen bouwactiviteit het meest kansrijk zijn voor robotisering op de korte termijn. Ook geven we een aantal tips richting ondernemers in de bouw die een eerste stap willen zetten op weg naar robotisering.

Lees het volledige rapport hier.