Duurzaam bouwen: het belang en de voordelen

Artikel delen

Duurzaam bouwen wordt steeds belangrijker vanwege de groeiende vraag naar milieuvriendelijke en energiezuinige gebouwen en infrastructuur. Overheden en organisaties over de hele wereld erkennen de voordelen van duurzaam bouwen en voeren beleid in om het gebruik ervan aan te moedigen en te promoten. Veel landen hebben nu nationale duurzaamheidsdoelstellingen vastgesteld om de overgang naar een meer duurzame economie te bevorderen, waaronder de ontwikkeling van duurzaam bouwen. Door te investeren in duurzaamheid kunnen bouwbedrijven zich voorbereiden op toekomstige regelgeving en hogere milieunormen, wat het risico op toekomstige boetes of vertragingen kan verminderen.

Een geel met zwarte graafmachine

De bouwsector is één van de meest vervuilende sectoren in ons land. De sector is de grootste verbruiker van grondstoffen en de grootste producent van afval. Tegelijkertijd is de bouwsector één van de grootste gebruikers van gerecycled materiaal. Bijna 38% van de gebruikte materialen in de bouw is gerecycled.  Duurzaam bouwen is daarom de oplossing.

Duurzaam bouwen begint al bij de tekentafel en trekt zich door naar de bouw, renovatie en sloop. Het is een manier om gebouwen en infrastructuur te ontwerpen, bouwen en exploiteren op een manier die hun impact op het milieu minimaliseert. Het doel is om het gebruik van natuurlijke hulpbronnen te verminderen, energiebesparing te bevorderen en gezondere en comfortabelere leef- en werkomgevingen te creëren.

Hergebruik materialen

Duurzaam bouwen bestaat uit verschillende belangrijke elementen. Het eerste en belangrijkste is het gebruik van hernieuwbare en gerecyclede materialen. Denk hierbij aan het gebruik van duurzaam hout uit beheerde bossen, gerecycled metaal en glas, en hergebruikte materialen, zoals baksteen en hout. Het gebruik van deze materialen vermindert de behoefte aan nieuwe middelen die uit de grond worden gehaald en beperkt de hoeveelheid afval die naar de vuilnisbelt wordt gestuurd. Ook draagt het bij aan de ontwikkeling van een circulaire economie, waarin materiaal voortdurend wordt hergebruikt en gerecycled in plaats van te worden weggegooid na het eerste gebruik.

duurzaam bouwen

Besparend bouwen

Een ander belangrijk onderdeel van duurzaam bouwen is energiebesparend bouwen. Dit houdt in dat materialen en technologieën worden gebruikt die de hoeveelheid energie die nodig is om een gebouw of infrastructuur te exploiteren, verminderen. Dit kan het gebruik van isolatie en afdichting om warmteverlies te voorkomen omvatten. Maar ook het installeren van energiezuinige verlichting en apparaten en gebruikmaken van hernieuwbare energiebronnen, zoals zonne-energie, windenergie, geothermie en restwarmte. Door de hoeveelheid energie die nodig is om een gebouw of infrastructuur te exploiteren te verminderen, vermindert duurzaam bouwen de uitstoot van broeikasgassen en helpt de klimaatverandering tegen te gaan.

Waterefficiëntie is ook een cruciaal aspect van duurzaam bouwen. Dit houdt in dat technologieën en strategieën worden gebruikt om de hoeveelheid water die in een gebouw of infrastructuur wordt gebruikt, te verminderen, evenals het behandelen en hergebruiken van afvalwater. Voorbeelden van waterzuinige technologieën zijn onder meer laagdoorstroomtoiletten en -douches, regenwateropvangsystemen en grijswaterbehandelingssystemen. Door watergebruik te verminderen en afvalwater te behandelen, helpt duurzaam bouwen om één van onze meest kostbare hulpbronnen te conserveren en de last op onze waterinfrastructuur te verminderen.

Duurzaam bouwen: meer dan alleen goed voor het milieu

Ten slotte is duurzaam bouwen ook gericht op het bevorderen van sociale en economische duurzaamheid. Dit houdt in dat gebouwen en infrastructuur op een manier worden ontworpen waarbij er rekening wordt gehouden met de behoeften en veiligheid van de gemeenschap, evenals met de impact van de bouw op de economie. Duurzaam bouwen kan bijvoorbeeld de werkgelegenheid in de bouwsector bevorderen door het creëren van nieuwe banen in de productie en installatie van hernieuwbare energietechnologieën en materialen. Het kan ook leiden tot meer economische groei door het bevorderen van de ontwikkeling van nieuwe technologieën en bedrijfsmodellen, zoals industrieel bouwen, die gericht zijn op duurzaamheid.

duurzaam bouwen

Er zijn verschillende voorbeelden van duurzame gebouwen over de hele wereld. Eén van de meest iconische is het Sydney Opera House in Australië, dat is ontworpen met een innovatief koelsysteem dat gebruikmaakt van de nabijgelegen oceaan om het gebouw te koelen en de behoefte aan airconditioning te verminderen. Ook het One Angel Square-gebouw in Manchester, Engeland, is duurzaam gebouwd. Het is ontworpen om de hoogste BREEAM-score (BREEAM is een beoordelingssysteem voor duurzaamheid van gebouwen) ooit te behalen en is uitgerust met zonnepanelen en een geothermisch systeem voor verwarming en koeling. Andere voorbeelden zijn het Edge-gebouw in Amsterdam, Nederland, en het Bullitt Center in Seattle, Verenigde Staten, die beide gericht zijn op het verminderen van energieverbruik en het gebruik van duurzame materialen.