Invoering nieuwe MPG-norm uitgesteld

Artikel delen

De introductie van de nieuwe MilieuPrestatie Gebouwen (MPG) norm wordt met tenminste zes maanden uitgesteld. Oorspronkelijk zou deze nieuwe norm op 1 januari 2025 van kracht worden, maar nu zal deze naar verwachting op 1 juli 2025 in werking treden. Het gaat onder meer om uitbreiding van het aantal impact categorieën van elf naar negentien. Ook de aanscherping van de MPG-eisen wordt minimaal een half jaar uitgesteld. Dat maakte minister Hugo de Jonge van Binnenlandse Zaken op 3 april 2024 bekend.

Foto: De Dakdokters Soentendaal.

Foto: De Dakdokters Soentendaal.

In een brief van minister Hugo de Jonge op 4 oktober 2023 aan de Tweede Kamer was hij nog voornemens de MPG-eis per 1 januari 2025 te verlagen naar 0,5 voor nieuwe woningen en 0,85 en voor nieuwe kantoren. Er wordt tevens voor andere gebruiksfuncties een milieuprestatie-eis geïntroduceerd, zoals de onderwijsfunctie, zorgfunctie, verblijfsfunctie, winkelfunctie, kantoorfunctie en de industriefunctie.

De minister kondigde in de brief verder aan om in samenhang met de milieuprestatie van gebouwen, normering te introduceren voor CO2-emissies die wordt veroorzaakt door de toepassing van bouwmateriaal. Daartoe gaan CO2-emissies zwaarder meewegen in de uitkomst van de milieuprestatie berekening. Daarnaast neemt het belang van CO2-emissies toe door de uitbreiding van het aantal milieu-impactcategorieën van elf naar negentien. Tot slot worden CO2-emissies in de nieuwe bepalingsmethode hoger geprijsd, waardoor de milieukosten stijgen. De nieuwe bepalingsmethode zou ook per 1 januari 2025 ingaan.

Uitstel

Onlangs is de internetconsultatie afgerond voor het wijzigingsbesluit en de wijzigingsregeling met betrekking tot het aanscherpen en uitbreiden van de milieuprestatie-eis gebouwen. “In totaal heb ik ruim 100 reacties ontvangen, verdeeld over beide wijzigingsvoorstellen”, aldus de minister. Een belangrijke hoofdlijn uit de reacties is de brede steun voor zowel de aanscherping van de milieuprestatie-eisen voor woningen en kantoren als de uitbreiding naar andere gebruiksfuncties.

Er is wel kritisch gereageerd op de uitbreiding van het aantal impactcategorieën in de herziene versie van de bepalingsmethode van elf naar negentien. Hierdoor is de toename van de milieubelasting van biobased bouwproducten, zoals houtbouw, hoger dan die van andere bouwproducten. Dit resulteert in een relatief minder gunstige milieuprestatiescore voor biobased bouwproducten ten opzichte van andere bouwproducten. Als oplossing stelt de minister nu voor om deze milieu-indicatoren minder zwaar mee te laten wegen in de berekening.

Meerdere partijen geven aan dat de voorbereidingstijd voor partijen in de bouw voldoende moet zijn. Ze vragen om een langere periode tot inwerkingtreding van de wijzigingen. De minister is daarom voornemens de nieuwe bepalingsmethode en de aangescherpte MPG-eisen minimaal een half jaar uit te stellen.