Bedrijven verplicht zelf onderzoek te doen na ongeval

Artikel delen

Sinds 1 januari 2023 zijn bedrijven na een ongeval zelf verantwoordelijk voor het onderzoeken van de oorzaken en het opstellen van een verbeterplan. Ze moeten hiervoor een werkgeversrapportage opstellen. Hierin moet antwoord gegeven worden op de vraag hoe het ongeluk kon gebeuren en welke maatregelen genomen gaan worden om dit in de toekomst te voorkomen. In deze blogpost lees je meer over deze nieuwe regelgeving.

Waarom deze nieuwe verantwoordelijkheden

EHBO Tas

Wat is de gedachte achter deze nieuwe regelgeving? De overheid denkt dat bedrijven meer lering trekken uit ernstige ongevallen als ze er zelf onderzoek naar doen. De Nederlandse Arbeidsinspectie is in 2020 een pilot begonnen waarin ze bedrijven bij ongevallen met minder ernstig letsel vragen om zelf onderzoek te doen en een verbeterplan te schrijven. De pilot was zo succesvol dat de Arbeidsinspectie voortaan standaard een werkgeversrapportage vraagt bij ernstige arbeidsongevallen. Dit geldt voor zowel grote als kleine bedrijven. In principe zal bij alleen heel ernstige ongevallen het onderzoek door de Arbeidsinspectie uitgevoerd worden.

Ook in deze nieuwe werkwijze zal de Arbeidsinspectie de ongevalslocatie na een melding bezoeken. Als de werkgever het onderzoek zelf uitvoert, dan moet het binnen 15 werkdagen een werkgeversrapportage met verbeterplan opstellen. Deze rapportage wordt vervolgens beoordeeld door de Arbeidsinspectie. In het geval dat de rapportage en het verbeterplan niet goedgekeurd worden, dan voert de inspectie het onderzoek alsnog zelf uit. Dit kan leiden tot een boete. Als de rapportage wel goedgekeurd is, dan gaat de Arbeidsinspectie in een later stadium bekijken of het verbeterplan ook in de praktijk wordt uitgevoerd. Mocht dit niet het geval zijn, dan kan een boete volgen.

Kleinere bouwbedrijven hebben echter vaak niet de expertise om een onderzoek zelf uit te voeren. Wel zijn er partijen die hierin kunnen ondersteunen of het onderzoek kunnen uitvoeren zoals Aboma.

Ongelukken voorkomen is natuurlijk het beste. Lees daarom ons artikel veiligheid in de bouw. Bij werkzaamheden op hoogte is een vorm van valbeveiliging verplicht. Vaak is dit in de vorm van randbeveiliging en veiligheidsnetten voor de bouw.