Nieuwe dakbedekkingssystemen voor brandveiliger werken op daken

Artikel delen

In nauwe samenwerking met haar partner Polyglass S.p.A., zet WECAL dit jaar vol in op de introductie van nieuwe bitumineuze dakbedekkingssystemen voor brandveiliger werken op daken. Daarbij wordt zowel gekeken naar brandveiligheid tijdens de verwerking, als naar duurzame brandveilige dakbedekkingssystemen die bij calamiteiten ook voor een verminderd brandgevaar zorgen.

Gelet op de huidige ontwikkelingen die zich in het toepassingsgebied van gevels voordoen – het dak is immers te beschouwen als een vijfde gevel – worden systemen ontwikkeld die kunnen aansluiten bij brandklasse B, al dan niet in end-use-situatie en dan niet alleen van binnen naar buiten, maar ook van buiten naar binnen.

Traditionele bitumenbanen toegepast in dakbedekkingssystemen kunnen slechts ten dele brandvertragend gemodificeerd worden. Een ideale oplossing kan zijn de dakbanen na verwerking af te schermen met een laag grind of tegels als ballast, of een daktuin. Tijdens de verwerking is het mogelijk een dakbedekkingssysteem te creëren dat zonder open vuur wordt aangebracht. Met behulp van zelfklevende top- of onderlagen zoals SPIDER SA (APP-variant met zelfklevende onderlaag) en ELASTOFLEX SA (SBS-variant met zelfklevende onderlaag) die ook nog voorzien kunnen worden van zelfklevende kopse- en langsoverlappen, is het mogelijk om zonder brander te werken. Detailaansluitingen kunnen namelijk eenvoudig met behulp van een handföhn en hetelucht afgewerkt worden.

Daar waar toplagen in combinatie met zelfklevende onderlagen met de brander aangebracht mogen worden, introduceert WECAL nu bitumen dakbanen die met REOXTHENE technologie worden geproduceerd. Deze dakbanen werden ruim tien jaar geleden al op de Italiaanse markt geïntroduceerd door Polyglass S.p.A. als de nieuwe generatie lichtgewicht dakbanen.

Wat maakt REOXTHENE technologie zo bijzonder?

In de eerste plaats het gewicht. De hoogwaardige bitumencompound wordt met zo min mogelijk toeslagstoffen voorzien waardoor deze in gewicht afneemt, afhankelijk van de kwaliteit tot wel 30%. Hierdoor neemt niet alleen het gewicht per m2 af, maar kan er ook met langere rollengtes gewerkt worden. Standaard rollengte van 10m is mogelijk waardoor er minder kopse aansluitingen nodig zijn en dus minder risico op inwatering. Deze rollengte laat zich ook prima combineren met de rollengtes van de zelfklevende onderlagen, zodat werken in blokverband eenvoudiger uit te voeren is. Ten opzichte van dakbanen waarin veel vulstoffen zijn toegepast, gedraagt de dakbaan zich ook anders bij het plaatsen. Een 4mm dakbaan geeft ook na het plaatsen een blijvende dikte van 4mm terwijl speciale kunststoffen voor snellere verweking en grotere hechting op de ondergrond zorgen.

Economischer te plaatsen

De bitumencompound laat zich ook sneller verwerken bij een lager gasverbruik en is dus economischer te plaatsen. Doordat de specifieke warmteopname anders is (lees groter) dan bij traditionele banen, is het risico op voetstappen en andere beschadigingen door doorwarmen nauwelijks aanwezig. Omdat de compound weinig toeslagstoffen kent, en dus eigenlijk een puur mengsel betreft, is de weerstand tegen UV-belasting ook hoger dan bij traditionele bitumenbanen. Ook is de onderlinge hechting in overlappen en bij aansluitingen groter. Daarnaast maakt het pure mengsel het mogelijk de dakbanen volledig te recycleren. Met behulp van een fluorescentiemicroscoop en 250x vergroting is het verschil in REOXTHENE technologie compound en traditionele bitumen compound goed zichtbaar te maken.

De dispersie met REOXTHENE kent ook minder ‘zwakke’ onderdelen waardoor de elastische rek toeneemt en de dakbanen na plaatsen minder gevoelig zijn voor bewegingen vanuit de ondergrond. En dus beter bestand tegen statische en dynamische belastingen. Afhankelijk van de formulering van de bitumencompound is het mogelijk de REOXTHENE technologie toe te passen in zowel onder- als toplagen. Polyglass® heeft de afgelopen tien jaar diverse kwaliteiten voor toepassing in heel Europa ontwikkeld en heeft de productlijn inmiddels ook van een eigen EPD (Environmental Product Declaration) voorzien om het onderscheidend vermogen van deze dakbanen ten opzichte van de traditionele APP- en SBS-dakbanen ook qua duurzaamheid en milieu aan te kunnen tonen.

Uitvergroting techniek

Doorontwikkeling productrange

Momenteel werkt Polyglass® aan doorontwikkeling van de REOXTHENE productrange dakbanen op basis van nieuwe ontwikkelingen op het gebied van inlagematerialen. Hierdoor worden de dakbanen nog verder in dikte gereduceerd met behoud van alle positieve eigenschappen en kunnen hiermee voor een nog lagere milieubelasting zorgen. In samenwerking met Polyglass® ontwikkelt WECAL als prioriteit voor brandveilige werken op daken, de plaatsing met behulp van hetelucht lastechniek zonder gebruik te maken van open vuur (reductie CO2 uitstoot). Dit als eenlaagse dakbedekkingssystemen voor toepassingen in ballastdaken en daktuinen in combinatie met drukvaste isolatiematerialen zoals FESCO perliet met brandklasse B waarmee ook daken met een minimaal risico op brandgevaar gerealiseerd kunnen worden.

WECAL Dak- & Isolatietechniek
www.wecal.nl