Wkb-Ready: Vind online de weg

Artikel delen

Op 1 januari 2024 treedt de Wet kwaliteitsborging voor de bouw (Wkb) in werking. Met deze wet wil de overheid de kwaliteit van bouwwerken en de rechtspositie van opdrachtgevers verbeteren. Dit betekent dat bouwbedrijven, onderaannemers en toeleveranciers een grotere aansprakelijkheid en informatieplicht krijgen.

Ook voor Xella geldt dat zij moeten kunnen aantonen dat de producten en montagewerkzaamheden voldoen aan de nieuwe eisen. Als klant van Xella kun je ervan op aan dat het bedrijf honderd procent Wkb-compliant is. Per product – van Silka elementen tot Ytong blokken – zijn alle benodigde WKb-documenten duidelijk gerangschikt terug te vinden op een nieuwe webpagina.

Denk daarbij aan KOMO-attesten en KOMO-productcertificaten, specifieke verwerkingsrichtlijnen, technische data etc.

Als Xella bovendien de montage voor haar rekening neemt, kan het bedrijf met keuringsrapporten laten zien dat het materiaal ook juist gemonteerd is. Om klanten en de eigen supervisors te ontzorgen, heeft het bedrijf hiervoor een gebruiksvriendelijk en uniform kwaliteitscontrolesysteem ontwikkeld.

Nieuw: de onafhankelijke kwaliteitsborger

Een grote verandering is dat het toezicht niet meer bij de gemeente ligt maar bij een nieuwe partij in het bouwproces: de kwaliteitsborger. Dit is een onafhankelijke toetser die bij oplevering een verklaring afgeeft. Deze verklaring baseert hij enerzijds op bewijs dat hem wordt aangeleverd door de bouwende en leverende partijen, in de vorm van keuringsrapporten, certificaten en/of andere rapportagemiddelen, en anderzijds door controles en kwaliteitsinspecties die hij zelf doet tijdens de ontwerp- en bouwfase.

Voor welke projecten geldt de Wet kwaliteitborging?

De Wkb is in eerste instantie alleen van toepassing voor bouwwerken vallend onder gevolgklasse 1, zoals grondgebonden eengezinswoningen, woonboten, vakantiewoningen, bedrijfspanden en andere (bij)gebouwen van maximaal 2 bouwlagen. Het belangrijkste doel van de wet is het voorkomen van constructiefouten, brandonveilige situaties, onvoldoende isolatie of slecht functionerende ventilatie. Monumenten en bouwwerken waarbij voor het gebruik een milieuvergunning nodig is, vallen niet onder de Wkb.

Xella
www.xella.nl