Uitstel Wkb verbouwingen naar 1 juli 2024

Artikel delen

Minister Hugo de Jonge heeft bekendgemaakt dat het publiekrechtelijke deel van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) per 1 januari 2024 alleen voor nieuwbouw gaat gelden, en pas zes maanden later voor verbouwingen. Je hoeft als initiatiefnemer bij verbouwingen dus pas vanaf 1 juli 2024 een kwaliteitsborger in te schakelen.

Dit staat in een brief die op 11 september 2023 naar de Eerste Kamer is gestuurd. Belangrijkste reden voor deze beslissing is een ‘zachtere landing’: met dit uitstel ontstaat er iets meer vertrouwen dat er voldoende deskundige kwaliteitsborgers zijn, hebben aannemers die vooral verbouwingen doen een wat langere voorbereidingstijd en kunnen kinderziektes in het proces bij gemeenten worden opgelost.

Hugo de Jonge refereert in de brief ook aan Bouwend Nederland, die als enige partij al eerder haar voorkeur had uitgesproken voor uitstel voor verbouwingen, met name vanwege de zachte landing. Op de website van Bouwend Nederland lezen we dat de brancheorganisatie het dan ook positief vindt dat de minister hiertoe heeft besloten. Er blijven volgens Bouwend Nederland nog wel enkele andere aandachtspunten over: “Zo willen we graag meer inzicht in hoe gemeenten omgaan met bijzondere situaties, zoals deel-opleveringen bij een nieuwbouwproject en niet-herstelbare kleine afwijkingen van het Bouwbesluit / Bbl. Ook vraagt de term ‘bouwwerk’ om meer uitleg, zodat duidelijk is op welke werkzaamheden de wijzigingen in het Burgerlijk Wetboek betrekking hebben. En er zijn knelpunten in de uitwisseling van informatie via software tussen kwaliteitsborger, constructeur, architect en aannemer. Over deze aandachtspunten zijn we in gesprek met het Ministerie van Binnenlandse Zaken.”