Helft Nederlanders ergert zich aan onduidelijkheid bouwprojecten

Artikel delen

Bouwprojecten in de directe omgeving van mensen zorgen regelmatig voor overlast. De duur van dit soort projecten is vaak een raadsel. Bijna de helft van de Nederlanders (47%) vindt het onduidelijk hoelang ze last zullen hebben van bouwwerkzaamheden in hun buurt. Bovendien vindt 40 procent dat ze niet genoeg informatie ontvangen over de verwachte duur van de daadwerkelijke overlast. Dit blijkt uit onderzoek door onderzoeksbureau Multiscope, in opdracht van Cyclomedia, onder 1.004 Nederlanders.

Bouwprojecten van bovenaf

Onwetendheid rondom bouwprojecten kan leiden tot frustratie en bezorgdheid onder omwonenden. Er heerst dan ook een grote vraag naar meer informatie onder Nederlanders: 48 procent wil dat ze beter betrokken worden bij bouwplannen door hun gemeente. Daarnaast weten Nederlanders (38%) vaak niet welke straten worden afgesloten door bouwwerkzaamheden. Ze vinden het dan ook lastig om begrip te tonen voor de situatie als ze niet weten hoe het eindresultaat, zoals een nieuwbouwwijk, eruit komt te zien (36%). Dit benadrukt de noodzaak voor een nauwere samenwerking tussen stakeholders en de gemeenschap.

Behoefte aan duurzame woningen

Ondanks de bezorgdheid onder Nederlanders over nieuwbouwprojecten in hun buurt, betekent dit niet dat ze geen nieuwe huizen willen. Er heerst immers nog steeds een woningtekort in ons land. Bijna de helft van de ondervraagden (45%) vindt juist dat er te weinig woningen worden gebouwd in hun gemeente. Uit het onderzoek blijkt tevens dat er vooral verlangen is naar meer transparantie en inspraak in stadsontwikkeling. Niet alleen om de woningnood aan te pakken, maar ook de kwaliteit van de leefomgeving. Verduurzaming staat hoog op de agenda van de respondenten. Daarbij worden gemeenten opgeroepen om zich meer te richten op initiatieven, zoals zonnepanelen (54%), de installatie van meer laadpalen (31%) en de ontwikkeling van groen, zoals parken (24%).

Bouwproject van boven

Communicatievoorkeuren

Er is duidelijk behoefte aan meer transparantie als het gaat om stedelijke planning. Effectieve communicatie speelt daarbij een cruciale rol. De voorkeuren van inwoners voor de wijze waarop zij informatie ontvangen variëren aanzienlijk. Toch winnen digitale kanalen terrein. Maar liefst 50 procent van de respondenten geeft de voorkeur aan digitale informatieverstrekking. In tegenstelling tot slechts 28 procent die de voorkeur geeft aan fysieke communicatie van hun gemeente. Dat neemt niet weg dat 81 procent fysieke post van de gemeente braaf leest.

Inzicht in bouwplannen

“Er is een groeiende vraag onder inwoners om door hun gemeente betrokken te worden bij bouwprojecten. Het feit dat inwoners het vaak lastig vinden in te beelden welke impact bepaalde projecten hebben op hun leefomgeving, laat zien dat gemeenten hier nog stappen in kunnen zetten. Het benadrukt het belang van visuele transparantie in stadsplanning. Hoelang gaat het hele project duren? Waar kunnen bewoners tijdelijk hun auto parkeren? Hoe komt het eindresultaat eruit te zien? Welke wegen zijn voorlopig niet bereikbaar? Het beantwoorden van dit soort vragen helpt niet alleen bij het overbruggen van de communicatiekloof, maar ook bij het creëren van meer begrip en acceptatie binnen de gemeenschap voor de veranderingen in hun leefomgeving. De technologie en de data is er al, nu moeten gemeenten er nog gebruik van maken”, aldus Thomas Pelzer, Product Manager 3DNL bij Cyclomedia, wereldleider in het digitaal visualiseren van de buitenruimte.