Bouwplaats

De inrichting, bereikbaarheid (logistiek) en veiligheid van de bouwplaats wordt steeds belangrijker. Bij binnenstedelijk bouwen is er steeds minder ruimte beschikbaar en steeds meer gemeenten stellen eisen aan de emissie van materieel. Ook worden er hoge eisen aan de veiligheid van de bouwplaats gesteld. Tot slot moet een bouwplaats ook beschermd worden tegen vandalisme of oneigenlijk gebruik.

In deze rubriek aandacht voor optimalisatie van de bouwplaats.