Beton

In de Nederlandse bouw wordt nog steeds heel veel beton gebruikt voor onder meer draagconstructies, funderingen en kunstwerken. Het betonakkoord dat dit jaar is afgesloten komt met een aanpak om de betonsector versneld te verduurzamen. Er zijn doorlopend innovatieve ontwikkelingen op het gebied van beton ten aanzien van duurzaamheid, prefabricage en circulariteit.

In deze rubriek naast aandacht voor beton, ook aandacht voor bekistingen.