Brandveiligheid

Het Bouwbesluit stelt eisen aan de brandwerendheid van gebouwen. Veel mensen beseffen niet dat deze eisen alleen zijn bedoeld om er voor te zorgen dat mensen bij brand veilig uit een gebouw kunnen vluchten. Dat een gebouw daarna verder afbrand, is geen verantwoordelijkheid van het bouwbesluit. Het kan dus zijn dat de verzekeraar hogere eisen aan de brandwerendheid stelt. Ook rookwerendheid is tegenwoordig onderdeel van de bouw- en regelgeving.

Belangrijke informatie over brand en brandwerendheid tref je aan in deze rubriek.