Btw-aftrek op verbouwing of nieuwbouw eigen woning

Artikel delen

Hebt u plannen om uw bestaande woning te laten verbouwen of een nieuwe woning te laten bouwen? Dan kunt u, mits aan voorwaarden is voldaan, een btw-voordeel behalen. Eén van de voorwaarden is dat u uw woning gedeeltelijk voor uw onderneming gebruikt. Een andere voorwaarde is dat uw ondernemingsactiviteiten recht geven op btw-aftrek. Als aan beide voorwaarden is voldaan, heeft u recht op aftrek van btw voor het zakelijk deel van de bouw- of verbouwingskosten.

Verbouwde woning

Het voelt misschien vreemd om een btw-voordeel te behalen met een woning die tot nu toe volledig buiten de btw is gehouden en verder ook niets met uw bedrijfsvermogen te maken heeft. Toch kunt u een deel van de verbouwings-btw terugvragen als u de verbouwing mede gaat gebruiken voor uw onderneming en uw ondernemingsactiviteiten recht geven op btw-aftrek. De omvang van de btw-teruggaaf hangt natuurlijk af van de hoogte van de bouwkosten, maar ook van de aard van de verbouwing. Als u een werkkamer voor uw onderneming gaat creëren, is het in aftrek te brengen deel van de in rekening gebrachte btw aanzienlijk hoger dan bij het vernieuwen van het dak. In het eerste geval zijn de bouwkosten immers (vrijwel) volledig toe te rekenen aan uw onderneming, terwijl in het laatste geval de kosten grotendeels aan het privégebruik van de woning moeten worden toegerekend.

Nieuwe woning

Ook bij het bouwen van een nieuwe woning is het terugvragen van een deel van de btw in de bouwkosten mogelijk. Recht op btw-aftrek bestaat als uw ondernemingsactiviteiten recht geven op btw-aftrek en voor zover de woning voor uw onderneming wordt gebruikt. U moet dan denken aan de werkkamer die u voor uw onderneming gebruikt. In de praktijk wordt zelfs het voorbeeld genoemd van een deel van de keuken of woonkamer als daar zakelijke relaties worden ontvangen en besprekingen plaatsvinden. Hoe dan ook geldt dat de omvang van de btw-aftrek afhankelijk is van de feiten en omstandigheden. Bedenk hierbij dat u, ook al gaat het zakelijk gebruik van de woning om een relatief gering percentage van de kosten, al snel een interessant bedrag aan btw kunt ‘verdienen’.

Voorbeeld

Uw nieuwbouwwoning kost in totaal € 300.000,-, exclusief btw. Het daarmee gemoeide btw-bedrag bedraagt € 63.000,-. Stel dat u slechts 10% van de kosten kunt toerekenen aan het gebruik voor uw onderneming. Dan is toch sprake van een btw-aftrek van € 6.300,-. Dat is toch snel verdiend!

U bent al aan het bouwen

Ook als u op dit moment aan het bouwen of verbouwen bent, kunt u een btw-voordeel behalen. Het is dan wel zaak de btw uiterlijk bij de ingebruikname van de woning in aftrek te brengen.

Tot slot

Dit artikel gaat in op de btw-aspecten van het gebruik van een deel van uw nieuwe of verbouwde woning voor uw onderneming. Voor een volledig fiscaal advies moet ook worden gekeken naar de gevolgen voor andere belastingsoorten, zoals de inkomstenbelasting. Laat u daarom goed adviseren.