Snel verdiend

Ondernemen
Artikel delen

Investeren? Goed advies en timing loont

In mijn vorige artikel stipte ik het thema investeringen en de mogelijkheid voor subsidies al aan. Vaak gaat het om kleine investeringen die vaak volledig met eigen vermogen kunnen worden gefinancierd. Vanuit onze rol als subsidie- en financieringsexpert komen wij echter ook vaak dermate grote investeringen tegen waarbij extra financiering is vereist. Sta je met je bedrijf aan de vooravond van een grote investering? In dat geval wil je de benodigde financiering wellicht eerst bespreken met je bank. Die gedachte is niet vreemd, maar alternatieve financieringsvormen kunnen weleens een stuk aantrekkelijker zijn dan uitsluitend bankfinanciering. Belangrijk daarbij is dat de plannen tijdig aan specialisten worden voorgelegd.

Recentelijk onderzochten wij bijvoorbeeld de financieringsmogelijkheden voor een glastuinbouwbedrijf, dat graag wilde investeren in een nieuwe locatie. Na onderzoek bleek het bedrijf te kunnen voldoen aan de eisen van de subsidieregeling ‘Marktintroductie energie-innovaties’. Hiervoor moest het bedrijf en de bouwer wel enkele aanpassingen doen aan de inrichting die voor het gebouw moesten worden aangeschaft. Doordat op tijd actie werd ondernomen, viel de subsidieaanvraag van dit bedrijf precies binnen de gestelde termijnen van deze subsidieregeling. Hierdoor kon de investering voor veertig procent worden gesubsidieerd. Een belangrijk bijkomend positief effect was een soepel gesprek met de bank over de benodigde resterende zestig procent financiering.

Bij andere projecten kunnen we zelfs een stapje verder gaan en combineren we verschillende regionale, landelijke en Europese subsidies en regelingen. Een onderneming die in samenwerkingsverband investeert in het opwekken van duurzame energie kan bijvoorbeeld bij verschillende loketten terecht voor financiële ondersteuning of garanties. Het combineren of stappelen van subsidies kan niet onbeperkt en er moet daarbij altijd rekening worden gehouden met de verschillende (staatssteun)regels. Echter in combinatie met eventuele extra fiscale aftrekmogelijkheden kan het voordeel voor de onderneming behoorlijk oplopen. Daarmee kan de keuze om de grote investering te doen behoorlijk vergemakkelijkt worden.

Wanneer er sprake is van zulke grote investeringsplannen dan is het zaak om vroegtijdig in het proces de investeringsplannen voor te leggen aan een specialist. Doorlooptijden van enkele jaren zijn namelijk geen uitzondering. Dit vraagt om een goede samenwerking tussen de ondernemer, bouwer, subsidie- en financieringsadviseurs en andere betrokkenen. Het is daarom van belang om al zeer vroeg in het proces de juiste specialisten te betrekken bij de plannen en gezamenlijk te kijken naar eventuele mogelijkheden voor alternatieve financieringen. Dus ben je van plan om een grote investering te doen? Neem dan om de mogelijkheden te bespreken contact met mij op via onderstaand emailadres.

author avatar
dr. ing. Jorian Blom

dr. ing. Jorian Blom