Meertalige toets voor veiligere bouwplaats

Artikel delen

Wie op een bouwplaats van Dura Vermeer aan de slag wil, moet binnenkort eerst met goed gevolg een veiligheidstoets hebben afgelegd. Voor eigen medewerkers geldt dit met ingang van april, maar vervolgens zal de toets ook verplicht worden gesteld aan leveranciers en medewerkers van onderaannemers. “In meerdere talen, zodat iedereen de test in z’n eigen taal kan doen”, verduidelijkt KAM-manager (kwaliteit, arbeidsomstandigheden, milieu) Ronald de Groot.

De veiligheidstoets maakt deel uit van de Uniforme Poortinstructie die (bouw)bedrijven en organisaties aangesloten bij de Governance Code Veiligheid in de Bouw vanaf 2018 op bouwplaatsen gaan hanteren.

Doel van de toets is de veiligheid op alle bouwplaatsen van Dura Vermeer verder te verhogen. Maar De Groot verwacht dat de toets dankzij ‘olievlekwerking’ ook zal bijdragen aan (nog) veiliger werken in de hele sector. De veiligheidstoets maakt deel uit van de Uniforme Poortinstructie die (bouw)bedrijven en organisaties aangesloten bij de Governance Code Veiligheid in de Bouw vanaf 2018 op bouwplaatsen gaan hanteren. “Het kaf van het koren scheiden”, zo omschrijft De Groot de rol van de toets. “Als bedrijf hadden we op grotere projecten al een eigen toegangsbeveiligingssysteem, waarbij mensen eerst een filmpje over tien gedragsregels moesten bekijken gevolgd door ook een toets voordat ze de bouwplaats op mochten.”

Cultuuromslag

“Werk veilig of werk niet”, waarschuwt bestuursvoorzitter Job Dura in de nieuwe veiligheidsfilm die het bedrijf presenteerde op de Bewust Veilig Dag 2018 op 16 maart. De korte film toont de impact van een ernstig ongeval op twee mensenlevens. Centrale boodschap: “Het kan en moet beter”. Waarbij de Dura-CEO voor de camera stelt dat er meer ruimte moet komen voor het bespreekbaar maken van veiligheid: “Je bent een held als je veiligheid bespreekbaar maakt”.

De veiligheidsfilm is onderdeel van Dura Vermeers nieuwe veiligheidsprogramma ‘Zien – Handelen – Leren’. Dat is bedoeld als verdiepingsslag van de campagne ‘Samen Veilig’ waarmee het bedrijf in 2014 startte om het aantal ongevallen op de bouwplaats naar beneden te brengen. De Groot: “Als organisatie zijn we ons toen gaan richten op een bedrijfscultuur waarbij medewerkers gevaarlijke situaties niet alleen melden maar ook bespreekbaar maken. Dit in combinatie met elkaar aanspreken. En we gaan ermee door, ook al kost het misschien nog wel tien jaar.”

Een medewerker die een gevaarlijke situatie aankaart, wordt daarvoor beloond. Bijvoorbeeld met een bos bloemen en een restaurantvoucher of met een ‘gouden helm’. De in 2014 gestarte campagne leverde het bedrijf al een mooi resultaat op: het aantal ongevallen met verzuim is sindsdien meer dan gehalveerd. Collega-bouwbedrijven die zijn aangesloten bij de Governance Code zagen het aantal ongevallen ook fors dalen,

Kleinere aannemers zonder veiligheidsdeskundigen, zullen, verwacht De Groot, op het gebied van veiligheid gaan ‘meeliften’ met de grote bouwbedrijven. “Doordat ze als onderaannemer ook te maken krijgen met onze veiligheidsvoorschriften en hun mensen ook eerst moeten slagen voor de veiligheidstoets. Die werkt dus als een soort olievlek.”

Bron: Bouwmeesters / Bouwend Nederland