Zo zorg je voor een kindveilige projectlocatie

Artikel delen

Kinderen zijn nieuwsgierig en zien projectlocaties vaak als avontuurlijke speeltuinen. Dit kan echter tot gevaarlijke situaties leiden. Zeker met de bouwvak die eraan zit te komen. Voorkom ongevallen met kinderen op of in de buurt van projectlocaties, zowel tijdens als na werktijd. Met behulp van enkele praktische tips zorg je er al voor dat de bouwplaats een kindveilige projectlocatie wordt.

Stapel losliggende balken

Projectlocaties moeten niet alleen veilig zijn voor de werknemers, maar ook voor de kinderen die er soms onverwachts opduiken. Zeker na werktijd vinden kinderen het interessant om de bouwplaats te betreden, op zoek naar avontuur. Onbekende materialen zijn leuk om mee te spelen. Kinderen zien vooral de uitdaging en denken niet na of wat ze doen veilig is of niet. “Projectlocaties zitten echter vol potentiële gevaren: zware machines, open sleuven en vallende objecten en bouwmaterialen zijn slechts enkele voorbeelden”, zegt René du Pon, hoger veiligheidskundige bij Volandis.

Zes tips voor een kindveilige bouwplaats

Kinderen, met hun natuurlijke nieuwsgierigheid en gebrek aan gevaarbewustzijn, lopen een verhoogd risico op ongelukken. Du Pon: “Het is daarom van belang dat je proactieve maatregelen neemt om de risico’s te minimaliseren.” Nagenoeg geen werknemer is zich er bijvoorbeeld van bewust dat buizen kunnen gaan rollen als er kinderen op gaan spelen. Of dat kinderen zich kunnen verwonden aan scherpe buisuiteinden doordat er tegenaan wordt gelopen en deze niet stevig staan opgesteld. Met onderstaande tips zorg je ervoor dat je projectlocatie ook veilig is voor kinderen. Oók na werktijd.

Opgestapelde buizen

1. Fysieke afsluiting

Zorg voor een stevige, doorlopende omheining rondom de hele projectlocatie. Dit voorkomt dat kinderen zomaar de locatie kunnen betreden. Gebruik bij voorkeur hekwerk dat moeilijk te beklimmen is.

2. Waarschuwingsborden

Plaats duidelijke, goed zichtbare waarschuwingsborden rondom de projectlocatie. Gebruik symbolen en pictogrammen die voor kinderen begrijpelijk zijn, zoals afbeeldingen van vallende objecten of zware machines.

3. Toezicht en beveiliging

Overweeg het inhuren van beveiligingspersoneel om de projectlocatie te bewaken, vooral buiten werktijden. Dit kan helpen om ongeautoriseerde toegang te voorkomen.

4. Veilig opslaan van materialen

Houd alle bouwmaterialen en gereedschappen opgeruimd en op een veilige plaats. Zorg ervoor dat gevaarlijke materialen buiten het bereik van kinderen worden opgeslagen en dat ladders plat op de grond liggen als ze niet in gebruik zijn.

5. Educatie en bewustwording

Betrek de omliggende gemeenschap bij het veiligheidsproces. Informeer ouders en kinderen over de gevaren van de projectlocatie en benadruk het belang van het vermijden van deze gebieden. Dit kan via buurtbijeenkomsten, flyers of schoolpresentaties.

6. Noodprocedures

Zorg ervoor dat alle werknemers op de hoogte zijn van de noodprocedures voor het geval er toch een kind op de bouwplaats wordt aangetroffen. Een snelle, doeltreffende actie kan levens redden.

Samen verantwoordelijk voor veiligheid

“Een kindveilige projectlocatie creëren, is een verantwoordelijkheid die we allemaal delen. Door proactieve maatregelen te nemen, kunnen we de risico’s voor kinderen aanzienlijk verminderen en bijdragen aan een veiligere omgeving voor iedereen”, vervolgt Du Pon over het belang van een kindveilige projectlocatie. “Laten we samenwerken om ervoor te zorgen dat projectlocaties niet alleen plekken van vernieuwing en ontwikkeling zijn, maar ook van veiligheid en zorg.”

Toolbox Kindveilige projectlocatie

Voor meer informatie en praktische hulpmiddelen kun je terecht bij Volandis. De toolbox Kindveilige projectlocatie gaat in op het voorkomen van ongevallen met kinderen op en rondom projectlocaties.