Duurzaam regenwaterbeheer: zo werkt het

Artikel delen

Regenstormen worden steeds heviger, sommige gebieden kampen steeds regelmatiger met extreme droogte en overstromingen in steden zijn tegenwoordig eerder regel dan uitzondering. Klimaatverandering is een feit en niet snel en eenvoudig op te lossen. We moeten onze bronnen terugbrengen in een ecologisch gezonde staat, zodat we goed kunnen functioneren in economisch, sociaal en ecologisch opzicht. De beste oplossing zou zijn om over te stappen op een circulaire economie, die zich richt op duurzaam stedelijk regenwaterbeheer en klimaatbestendigheid. Maar hoe doen we dat?

Ontwerp, technologie en innovatie

Allereerst zijn onze steden opgebouwd volgens een standaard ontwerp dat tegenwoordig niet meer optimaal werkt. Vaak zijn verouderde systemen en infrastructuren niet opgewassen tegen de huidige belasting door regenwater. Gelukkig bestaan er veel nieuwe en innovatieve oplossingen van regenwaterbeheer, die naast elkaar kunnen worden gebruikt. Zo kunnen buffer- en infiltratiesystemen voor regenwater worden geïnstalleerd, doorlatende bestrating worden aangelegd, regenwater worden gescheiden van het rioolstelsel en groendaken worden gecreëerd. Met deze innovatieve en klimaatbestendige oplossingen voor regenwaterbeheer – Evironmental Site Design (ESD) – bootsen we natuurlijke systemen langs het gehele stromingstraject van het regenwater na door ontwerpprincipes gecombineerd toe te passen in de gehele ontwikkelingslocatie. Op die manier wordt de natuur nagebootst, waardoor minder conventionele regenwaterinfrastructuur nodig is.

Planning

Regenwaterbeheer moet een centrale plek krijgen binnen de stedelijke planning. Het moet onderdeel zijn van een geïntegreerd en interactief proces tussen planners, ontwikkelaars, ingenieurs en overheden. De juiste technieken – en dit zijn er nogal wat – moeten worden geselecteerd om het overstromingsrisico te analyseren en meten, en dus om te bepalen in welke maatregelen voor regenwaterbeheer moeten worden geïnvesteerd. Er zijn veel factoren waarmee rekening moet worden gehouden, zoals geografische ligging, bodem, bestrating, beken en kolken, gescheiden rioolstelsels en de meetinstrumenten (software) die moet worden gebruikt. Daarnaast moet in een stad een team van stakeholders worden aangewezen dat doelstellingen vaststelt en samenwerkt met de bevolking en gemeentes.

Ontwikkeling

Ditzelfde team moet een plan uitwerken voor klimaatbestendige steden en regenwaterbeheer en ervoor zorgen dat dit plan flexibel genoeg is om zich aan te passen aan veranderende omstandigheden. Het handigst zou zijn als de mensen uit dit team afkomstig zijn uit een breed spectrum van beroepen en disciplines. Idealiter is er voor de gemeentelijke infrastructuur sprake van synchroniciteit tussen sociale, economische en ecologische duurzaamheid. Zo zorg je voor een slimme en klimaatbestendige stad, waar sprake is van samenwerking tussen overstromings- en waterbeheervoorziening en andere stedelijke systemen, zoals vervoer, energie, landgebruik en natuurlijke systemen.

Meer informatie over de uitdagingen en duurzame oplossingen voor regenwater in verband met de stedelijke bestendigheid tegen regenwateroverlast? Lees het whitepaper van Wavin.