Hoe berg je regenwater op een bestaand dak?

Artikel delen

De toename van het aantal extreme regenbuien zorgt vooral in stedelijk gebied voor regenwateroverlast en gevolgschade. Architecten, woningcorporaties en aannemers spelen een belangrijke rol in het klimaatbestendig maken van bestaande gebouwen. Daken krijgen steeds meer een essentiële functie op het gebied van waterberging. Het Detentiedak, een waterbergend groendakconcept van Sempergreen, maakt onderdeel uit van klimaatbestendig (ver)bouwen of circulair renoveren.

Klimaatbestendig (ver)bouwen met een Detentiedak

Voor veel woningcorporaties en aannemers is klimaatbestendig bouwen of circulair renoveren nog een relatief nieuwe manier van doen. Men is vaak nog zoekende naar de meest effectieve wijze om klimaatadaptatie in afspraken en portefeuilles voor de totale woningvoorraad op te nemen en circulaire renovatieprojecten te ontwikkelen. Bovendien bepaalt elke gemeente haar eigen waterbeleid. Deze waterparagraaf stelt eisen aan nieuwbouw, verbouwingen en renovaties omtrent de opvang en berging van regenwater. Het Sempergreen Detentiedak is hiervoor een toekomstbestendige en klimaatbestendige groendakoplossing, die kan voldoen aan de eisen en wensen van gemeenten en waterschappen.

Detentiedak vangt overtollig regenwater op tijdens piekbuien

Het Sempergreen Detentiedak is een innovatief en bewezen effectief groendakconcept. Deze dakopbouw vangt overtollig regenwater tijdelijk op tijdens piekbuien en laat het vertraagd afvoeren. Elke zorgvuldig bepaalde laag in de opbouw van het Detentiedak draagt hieraan bij. Zelfs in verzadigde toestand is dit unieke dakconcept in staat om nog meer neerslag op te vangen en gecontroleerd af te voeren. Dit is van belang tijdens extreme piekregens en meerdaagse buien. Zo wordt het rioolstelsel ontlast, waardoor de kans op overstroming wordt gereduceerd. Zo houden we droge voeten op de grond!

Toepasbaar op bestaande daken met afschot

Een belangrijke reden om te kiezen voor een Detentiedak is dat deze lichtgewicht toepassing geschikt is voor (bestaande) daken met een dakhelling tot maximaal 2°.  Dit in tegenstelling tot andere waterbergende groendakoplossingen, zoals retentiedaken. De werking van een retentiedak is namelijk alleen effectief op platte daken zonder afschot. Door de unieke opbouwlagen van het Detentiedak blijft de waterbergende werking 100%, ook als er sprake is van een lichte helling.

Fiscaal voordeel voor ondernemers en woningcorporaties

Bij investering in een Sempergreen Detentiedak komen ondernemers en woningcorporaties in aanmerking voor fiscaal voordeel binnen de MIA\Vamil-regeling. Met de Vamil-regeling kan bijvoorbeeld 75% van de kosten van een milieuvriendelijke investering van de winst worden afgeschreven.

Waterberekening op maat voor uw project

Wilt u weten wat de toegevoegde waarde is van een Detentiedak voor uw project? Scan de QR-code voor een vrijblijvende waterberekening.

Sempergreen

www.detentiedak.nl