Project in beeld

Actueel
Artikel delen

Project in Beeld: Nederlands Lucht en- Ruimtevaartcentrum

Het NLR is de nationale kennisonderneming voor de lucht- en ruimtevaart. Toonaangevend en innovatief. Om ook op het vlak van infrastructuur volledig mee te zijn, besloot het NLR haar gebouwencomplexen te vernieuwen. En dat is gelukt!

Na oplevering van het renovatie- en nieuwbouw- werken op de locatie in Amsterdam, werd de nieuwbouw van het NLR in Marknesse ( Flevoland) aangepakt. De grootschalige nieuwbouw van ruim 18.000 m2 bestaat uit een centraal gebouw, met onder andere de entree, kantoren, een aula en een restaurant, met daarnaast zeven productiehallen. De corridor of centrale as vormt de verbindende factor tussen het centrale gebouw en de kantoren en hallen. Na oplevering van de nieuwe gebouwen beschikken de medewerkers van het NLR over
een werkomgeving die voldoet aan alle moderne eisen inzake energiehuishouding en duurzaam- heid, met een uitstraling die past bij het hightech onderzoekwerk van de werknemers op de locatie in Marknesse.

Architectenbureau Inbo werd geselecteerd voor de renovatie en nieuwbouw van de twee locaties van het Nederlands Lucht- en Ruimtevaartlaboratorium. In de visie van de architect staan flexibiliteit en toekomstwaarde voorop.

“Door de snelle en heldere communicatie van Siniat hebben we ook dit project weer tot een mooi einde kunnen brengen. Bovendien weten we vanwege onze jarenlange ervaring met Siniat dat we steeds goede, kwalitatieve producten in handen hebben.”
Stef Broeks, projectcoördinator Donec Afbouw

De nieuwbouw die gerealiseerd werd in het uitgestrekte landschap van de Noordoostpolder in Flevoland omvat testhallen, onderzoeksruimten en kantoren. Architect Inbo ontwierp een compact gebouw met een heldere kamstructuur, die zorgt voor een actieve uitwisseling tussen gebouw en landschap. Op die manier loopt het prachtige landschap als het ware door het gebouw heen. Daarnaast worden de verschillende afdelingen met elkaar verbonden door een corridor, een centrale ontmoetingszone die de gebouwen fysiek en visueel verenigt. Samenwerking en communicatie tussen verschillende onderzoeksdisciplines zijn bewezen voorwaarden voor geslaagd onderzoek. Met het ontwerp van dit gebouw wordt dan ook mede gehoor gegeven aan de ambitie van het NLR om een hedendaags en toekomstgericht kennis- centrum te realiseren.

In het totaal werden er 7 productiehallen neergezet waar speci eke werkzaamheden plaats vinden en hoge eisen gesteld worden aan trilling en geluid. Om hieraan tegemoet te komen, werd beroep gedaan op wandsystemen met onze LaDura plaat. Deze veelzijdige plaat is namelijk niet alleen sterk en impactbestendig, maar scoort ook enorm goed op vlak van akoestische isolatie, brand- en vochtwerendheid. Dankzij deze excellente prestaties kan LaDura zeer breed ingezet worden en is ze met name geschikt voor hoogtechnologische, moderne gebouwen zoals het NLR.

De totale oppervlakte van alle gebouwen samen: 18.000 m2. Het aantal m2 gipsplaten toegepast in dit project: 33000 m2

Ook voor de eisen inzake brand, boden onze brandwerende oplossingen het perfecte antwoord: Prégyfeu-A1 werd toegepast als staalbescherming. De 100% onbrandbare glasvezelversterkte gips- plaat met extra hoge brandwerendheid en stoot- vastheid is verkrijgbaar als plaat, maar ook in de vorm van klosstroken, ter bescherming van stalen liggers en kolommen. Voor de dak-wand aansluiting, werd dan weer Promatect-100 toegepast, een vezelversterkte calciumsilicaatplaat die onbrandbaar is en over een goed isolerend vermogen beschikt. Dat al deze materialen ook nog snel en eenvoudig te plaatsen zijn, is een bijkomend voordeel voor alle betrokken partijen, en zeker voor het montagebedrijf.

Op maandag 18 april 2016 werd de eerste paal voor de nieuwbouw geslagen. Tijdens de bouw werden om en bij de 33.000 m2 gipsplaten toegepast. De bouwfase verliep vlot en Stef Broeks, projectcoördinator van Donec Afbouw, weet ook te vertellen hoe dit komt: “Door de snelle en heldere communicatie van Siniat hebben we ook dit project weer tot een mooi einde kunnen brengen.”, laat hij vallen over de adviserende rol die de afdeling Techniek van Siniat hier innam. “Bovendien weten we vanwege onze jarenlange ervaring met Siniat dat we steeds goede, kwalitatieve producten in handen hebben.”

Siniat
www.siniat.nl

BouwTotaal