De circulaire corporatie: Naar volledig duurzame huisvesting

Artikel delen

Nederland heeft zich ten doel gesteld in 2050 een circulaire economie te hebben. Woningcorporaties kunnen op basis van hun maatschappelijke taak en als mede-ondertekenaars van de nationale Bouwagenda een aanjagersrol vervullen. Dit vergt wel grotere circulaire ambities. Zij laten de aanwezige mogelijkheden nog te vaak onbenut. Door de juiste eisen aan bouwbedrijven te stellen kunnen corporaties de circulaire economie een stevige duw in de goede richting geven en de waarde van hun woningen verhogen.

In drie stappen naar een circulaire corporatie

Woningcorporaties focussen zich op het halen van een gemiddeld energielabel B in 2021. Gas- en elektriciteitsverbruik veroorzaakt 90% van de totale CO2-uitstoot van corporatiewoningen. Een echt circulaire corporatie heeft ook aandacht voor grondstof- en materiaalverbruik. Een tweede stap op weg naar circulariteit is daarom een minimaal verbruik door minder sloop en meer hergebruik. Een derde stap is het beperken van het woninggebonden energie- en materiaalverbruik. Het aanbieden van gebruikersabonnementen op herbruikbare en energiezuinige huishoudelijke apparaten is daar een voorbeeld van, al zullen niet alle huurders daarvoor open staan.

Circulariteit krijgt ten onrechte nog weinig aandacht

Corporaties hebben nog niet veel aandacht voor circulaire toepassingen. Vooruitstrevende corporaties tonen echter aan dat met kleine stappen en beperkte investeringen al vooruitgang is te boeken. Woningcorporaties bezitten zo’n 30% van alle woningen. Zij kunnen hun inkoopkracht gebruiken om innovatie te bevorderen. Bijvoorbeeld door als opdrachtgever van de bouw circulaire doelstellingen op te nemen in het pakket van eisen. Of door direct aan leveranciers van woningonderdelen circulaire eisen te stellen. Via die weg is eerder een herbruikbare keuken met plantaardige materialen tot stand gekomen.

Innovatie nu in gang zetten

Om het traject richting een circulaire economie tijdig in gang te zetten doen corporaties er goed aan nu al praktijkervaring op te doen. Dat vergroot de kennis en zet de benodigde innovatie in gang. Niet alleen het milieu profiteert daarvan. Wanneer corporaties hun woningen als waardevolle bron van herbruikbare materialen gaan zien, kunnen zij een duurzame voortrekkersrol vervullen nen bouwbedrijven kunnen hierbij ondersteunen. Een belangrijke bijvangst is de hogere woningwaarde die dit kan opleveren.

Maurice van Sante
ING Economisch Bureau
maurice.van.sante@ing.nl
Twitter: @mauricevansante