Snel verdiend

Ondernemen
Artikel delen

Grotere focus op circulaire economie in 2020

Het nieuwe jaar is inmiddels een paar weken oud, maar toch wil ik graag nog even stilstaan bij de afgelopen jaarwisseling. Bij een jaarwisseling vinden er namelijk verschillende veranderingen plaats op het gebied van subsidies. Nieuwe regelingen verschijnen en bestaande subsidieregelingen worden aangepast. Het versoberen van specifieke subsidies hangt daarbij vaak samen met verscherpte wet- en regelgeving van de overheid die vanaf het nieuwe jaar gelden. Met de start van een nieuw jaar worden gelukkig ook vaak reeds uitgeputte subsidiepotten weer aangevuld.

Een voorbeeld van een subsidiepot die weer wordt aangevuld is de inmiddels populaire ISDE-regeling. In verband met de aangekondigde wijzigingen binnen deze regeling waarbij biomassaketels en pelletkachels niet meer ondersteund worden, was er een run op deze regeling. Ook de wijziging omtrent het afschaffen van de regeling voor nieuwbouwprojecten droeg hieraan bij. Voor het eerst was de pot voor het einde van het jaar uitgeput. Met de start van het nieuwe jaar is deze aangevuld en is het weer mogelijk om subsidies aan te vragen.
Ook de laatste openstelling van de SDE+-regeling was afgelopen najaar zeer populair. Met 7.525 subsidieaanvragen voor hernieuwbare-energieprojecten met een waarde van ruim 9 miljard euro was het budget van 5 miljard euro zwaar overvraagd. De overheid heeft besloten om nog een keer de regelingen open te stellen, hoewel met een kleiner budget dan normaal, te weten 2 miljard euro. Deze extra openstellingsronde, van 17 maart tot en met 2 april 2020, is qua opzet, techniek en categorieën identiek aan de SDE+-najaarsronde 2019. Voor elektriciteitsproducten blijft het meesturen van een transportindicatie bij de aanvraag verplicht.

Circulaire economie

De Nederlandse overheid trekt in 2020 verder extra geld uit om investeringen in energie-, milieu- en klimaatvriendelijke technieken te stimuleren voor ondernemers. Daarnaast is dit jaar 10 miljoen euro extra beschikbaar voor initiatieven op het gebied van de circulaire economie. Zo biedt de fiscale regeling Milieu-investeringsaftrek met dit extra budget meer mogelijkheden voor ondernemers die investeren in demontage en producten van gerecycled materiaal.
Bij de regeling Energie-investeringsaftrek ligt de nadruk vooral op nieuwe maatregelen die de klimaat- en energietransitie verder moeten versnellen. In het hoofdstuk Gebouwde omgeving zijn bij verschillende codes kleine technische aanpassingen doorgevoerd. Zo wordt vanuit EU-voorschriften voortaan gekeken naar het seizoensgebonden rendement van verwarmingstoestellen om de verschillende toestellen eenduidig te kunnen vergelijken. Om rekening te houden met het verschil in rendement tussen verschillende typen led-verlichting wordt in de Energielijst 2020 onderscheid gemaakt tussen led-spots en led-downlighters enerzijds en led-armaturen anderzijds. Daarnaast is een code toegevoegd voor een warmtepompboiler met een halogeenvrij koudemiddel.

De verwachting is dus dat er in dit nieuwe jaar weer voldoende interessante regelingen beschikbaar zijn voor (ver)bouwend Nederland. Ook het komend jaar zal ik jullie hier over blijven informeren. Heeft u in dit nieuwe jaar bouwplannen en wilt u deze toetsen op gebied van subsidies? Neem dan om de mogelijkheden te bespreken contact met mij op via onderstaand emailadres of bel 088-253 3300.

Dr. ing. Jorian Blom
Adviseur Alfa Accountants
jorianblom@alfa.nl

BouwTotaal