Goede rendementen ondanks hogere inkoopprijzen

Artikel delen

Door de groeiende vraag naar bouwmaterialen stijgen de inkoopprijzen. Slechts incidenteel zorgt dit echter voor problemen bij bouwbedrijven waardoor de rendementen gelijk kunnen blijven of zelfs verder toenemen. Ook het lage aantal faillissementen wijst erop dat hogere inkoopkosten niet massaal tot verliezen leiden.

Winst daalt niet…

Hogere inkoopprijzen en hogere (cao) lonen zetten de marges van bouwprojecten onder druk. Dit leidt over het algemeen niet tot meer verliezen. Slechts 10% van de bouwbedrijven geeft in het tweede kwartaal 2018 aan dat ze minder winst maakten dan een kwartaal eerder. De meeste aannemers maken juist meer winst of in ieder geval even veel. Hogere inkooprijzen zullen dus wel het rendement van projecten lager laten uitkomen dan gecalculeerd, maar zorgen er over het algemeen niet voor dat bouwbedrijven in de rode cijfers terecht komen.

…dankzij toename efficiëntie, heronderhandelingen en betere kostenspreiding

Belangrijke redenen waarom ondanks de hogere inkoopkosten bouwbedrijven over het algemeen toch geen verlies maken zijn:
-De arbeidsproductiviteit is in de periode 2014-2017 met meer dan 20% flink toegenomen. Personeel kan zo weer doelmatiger ingezet worden doordat er voldoende projecten zijn waardoor de efficiëntie toeneemt en dit geeft tegenwicht tegen de hogere (uur)tarieven;
-De algemene kosten van het bouwbedrijf kunnen over een grotere omzet verdeeld worden;
-Bouwbedrijven vinden soms mogelijkheden om de afgesproken aanneemsom met de opdrachtgever te heronderhandelen;
-Het aantal echt hele lange bouwprojecten waarvan de prijs is vastgelegd is relatief beperkt.

Aantal faillissementen blijft laag

Bouwbedrijven die door de hoge inkoopprijzen verlies maken en failliet gaan zijn dan ook meer uitzondering dan regel. Dit is ook terug te vinden in de faillissementscijfers. In het meest recente kwartaalcijfer (1e kwartaal 2018) zijn slechts 67 bouwbedrijven failliet gegaan. Dit is samen met het derde kwartaal 2017 het laagste aantal faillissementen in de sector van dit decennium.

Maurice van Sante
ING Economisch Bureau
maurice.van.sante@ing.nl
Twitter: @mauricevansante