Nederlandse jongeren verlaten ouderlijk huis relatief jong

Artikel delen

Een prettige woning die aansluit bij de woonbehoeften is belangrijk voor een fijn en gelukkig leven. In Nederland, maar ook in veel andere Europese landen, is er echter een groep mensen die lastig een huis kan vinden dat goed past bij hun situatie of wensen. In een internationaal rapport heeft ING Research aan de hand van zes criteria onderzocht hoe de woonsituatie er in tien EU-landen voor staat. Eén van die criteria is de leeftijd waarop jongeren een plek voor zichzelf vinden om te wonen.

Grafiek 'Nederlandse jongeren verlaten relatief jong het ouderlijk huis'

Vooral jongeren worden getroffen bij woningschaarste. Zij kunnen moeilijk een eigen huis vinden en blijven daardoor vaak noodgedwongen langer bij hun ouders wonen. In vergelijking met andere Europese landen verlaten Nederlandse jongeren (met 23,6 jaar) echter relatief jong het ouderlijk huis. Alleen Zweden zijn jonger. Waarschijnlijk betrekken Nederlandse jongeren niet direct hun droomhuis en spelen er ook culturele verschillen, maar ondanks alle problemen op de Nederlandse woningmarkt, vinden velen van hen toch relatief jong een eigen woonruimte. In Spanje en Italië is de gemiddelde leeftijd dat kinderen het ouderlijk huis verlaten met circa 30 jaar veel hoger.

Maurice van SanteMaurice van Sante
ING Research
maurice.van.sante@ing.com