Bouw krimpt, IT-sector groeit sterk

Artikel delen

Voor 2024 verwacht ING Research voor de meeste bedrijfssectoren een lichte groei. Verdere digitalisering en de uitrol van generatieve AI zorgen voor aanhoudende groei in de IT-sector. Hierdoor blijft ook de groei in 2025 hoog, van 2,5 naar zelfs 3%. Voor de horeca is de verwachting dat de volumes dit jaar beperkt toenemen. Hogere personeelskosten maken prijsverhogingen in cafés en restaurants noodzakelijk. De bouw laat dit jaar de grootste krimp zien, voornamelijk doordat er fors minder bouwvergunningen zijn afgegeven en er minder nieuwbouw is verkocht.

Overzicht van de groei in de meeste sectoren

Positief is dat de industriële productie de bodem lijkt te hebben bereikt. Deelreeksen van de inkoopmanagersindex voor nieuwe orders en gerealiseerde productie wijzen voor het eerst in meer dan een jaar tijd weer op aantrekkende activiteit.

Grote krimp bouw

Voor dit jaar verwachten we voor de bouwproductie de grootste krimp sinds 2013. Volumecijfers van de totale bouwproductie over eind 2023 en begin 2024 laten namelijk al een daling zien. Dit zijn nog de naweeën van hogere bouwkosten en de hogere rente waardoor ook overbruggingskosten stegen en nieuwbouwwoningen minder aantrekkelijk werden. De woningmarkt trekt echter weer aan en ook de nieuwbouwverkopen nemen sinds eind 2023 weer toe. In het begin van de keten, bij projectontwikkelaars, stijgen omzetten al. Door de lange doorlooptijden in de bouw, duurt het echter enige tijd voordat dit ook in de totale bouwproductie tot uiting komt.

Tegenwicht voor de krimp in de bouw dit jaar biedt de infrasector waarvoor we voor 2024 een minimale groei verwachten. Veel grote infraprojecten staan op ‘hold’ vanwege stikstofproblematiek, maar de renovatie van infrastructuur en investeringen in het elektriciteitsnet nemen wel toe. We verwachten voor 2025 weer een licht herstel in de bouw (+1,0%), mits de woningnieuwbouw verder aantrekt. Belangrijk daarbij is dat de vergunningverlening voor nieuwbouw geen roet in het eten gooit en binnen enkele maanden weer gaat toenemen.

Maurice van SanteMaurice van Sante
ING Research
maurice.van.sante@ing.com