Snel verdiend

Ondernemen
Artikel delen

Meeste energie-investeringen voor gebouwde omgeving in 2017

Eind vorig jaar berichte ik op deze plek al eens over de laagdrempelige fiscale regeling de Energie-investeringsaftrek (EIA). Het doel van deze regeling is het stimuleren van investeringen in energiezuinige technieken en duurzame energie. De EIA draagt bij aan energiebesparing en bevordert daarmee ook de reductie van broeikasgassen. Elk jaar brengt de overheid een analyse van de gemelde investeringen van het voorgaande jaar uit. Dit zijn altijd interessante gegevens om naar te kijken en om te zien waar bij bedrijven met name de focus van investeren ligt.

In totaal werden er in 2017 door Nederlandse ondernemers voor €1,5 miljard aan investeringen aangevraagd en toegekend binnen de EIA-regeling. Van de ruim 17.500 aanvragen zijn er echter maar 413 afkomstig uit de bedrijfssector bouwnijverheid. Dit bekend echter niet dat de bouw- en installatiesector niet geprofiteerd heeft van de EIA-regeling. Het toepassingsgebied ‘Gebouwde omgeving’ was met 10.779 aanvragen ter waarde van €736 miljoen goed voor het hoogste bedrag aan investeringen.

Onder het toepassingsgebied ‘Gebouwde omgeving’ vallen investeringen in o.a. HR-luchtventilatoren, warmtepompen, warmteterugwinningssystemen, isolatie bestaande constructies, HR-glas of LED-verlichting. De techniek “Energieprestatieverbetering van bestaande bedrijfsgebouwen” is de winnaar als het gaat om het hoogste totaalbedrag. Voor deze techniek is €210 miljoen gemeld.

De techniek ‘Energieprestatieverbetering van bestaande bedrijfsgebouwen’ maakt het mogelijk om de verschillende verbeteringen die nodig zijn betere energielabel voor het gebouw te verkrijgen te melden. De verwachting is dat ook in 2018 hier veel op gemeld zal gaan worden. Zeker omdat straks in 2023 ieder kantoor groter dan 100m2 minimaal energielabel C moet hebben. Dus mocht u een pand hebben met minimaal label D en wilt u deze verbeteren tot minimaal label B dan is dit een zeer interessante algemene meldingsmogelijkheid.

Heeft het stimuleren van energie investeringen eigenlijk wel een effect zullen sommige mensen zich op dit moment afvragen. De overheid heeft berekend dat de investeringen waarbij ondernemers in 2017 gebruikmaakten van EIA naar verwachting een CO2-reductie opleveren van 980 kiloton per jaar. Dit staat gelijk aan een besparing van circa 556 miljoen m3 aardgasequivalent. Deze hoeveelheid is te vergelijken met het jaarverbruik van ongeveer 350.000 huishoudens. Dus ja, het heeft zeker zin. Voor de problematiek in Groningen is dit echter nog niet de oplossing. De besparing is vergelijkbaar met circa 2,1% van de huidige gaswinning in Groningen (namelijk 24 miljard m3 in 2016/2017).
Heeft u plannen om te gaan investeren in energiezuinige technieken of duurzame energie en wilt u deze toetsen op gebied van subsidies? Neem dan om de mogelijkheden te bespreken contact met mij op via onderstaand emailadres of bel 088-253 3300.

BouwTotaal