Informatie Leverings Specificatie voor kalkzandsteenwanden

Artikel delen

De ILS (Informatie Leverings Specificatie) voor kalkzandsteenwanden is opgesteld. Zo’n ILS heeft tot doel om het werken in BIM zo gestroomlijnd mogelijk te laten verlopen door eenduidig vast te leggen hoe informatie moet worden gestructureerd, aangeleverd en uitgewisseld. Zo spreekt iedereen ‘dezelfde taal’, neemt de efficiency toe en worden fouten voorkomen.

De nu gerealiseerde ILS voor kalkzandsteenwanden is namens het VNK (Vereniging Nederlands Kalkzandsteenplatform) ontwikkeld door De RuwBouw Groep, leverancier van Calduran kalkzandsteen, en Xella, leverancier van Silka kalkzandsteen. De BIM Basis ILS omvat afspraken over onder meer uitwisselingsformaat, te hanteren basisstructuur en het borgen van objectinformatie. Het VNK vult deze BIM Basis ILS nu aan met specifieke afspraken voor het modelleren van kalkzandsteenwanden. Aan de hand hiervan kunnen ontwerpende partijen modellen opzetten met daarin buitenwanden of binnenwanden, zowel dragend als niet-dragend, van kalkzandsteen.

Vicky van Egmond, directrice VNK: “Incomplete IFC modellen zijn een dagelijks probleem. Om efficiënter te kunnen werken, hebben VNK-leden een ILS (Informatie Leverings Specificatie) voor kalkzandsteenwanden opgesteld. In deze ILS staan specificaties voor het aanleveren van ontwerpen van kalkzandsteenwanden. IFC-modellen zullen door gebruik van de ILS completer en eenduidiger worden. Dit zal de samenwerking en communicatie in de keten helpen verbeteren en BIM bevorderen.” De nieuwe ILS is een aanvulling op de BIM Basis ILS die in 2016 is opgesteld door partijen uit de bouw en Building Smart. Van Egmond vervolgt: “VNK staat open voor praktijkervaringen op basis waarvan we onze poster verder kunnen verfijnen.:
De Vereniging Nederlands Kalkzandsteenplatform (VNK) is de belangenbehartiger van de kalkzandsteenindustrie en haar toeleveranciers. Bij VNK zijn ondernemingen aangesloten uit de kalkzandsteenindustrie, kalkproducenten, lijmmortelproducenten.

Meer informatie: www.kalkzandsteen.nl