Snel verdiend

Ondernemen
Artikel delen

Verwijderen asbestdaken nog wel gesubsidieerd

Al enkele jaren gaat het in het nieuws regelmatig over oude asbestdaken op schuren en bedrijfsgebouwen. Om het risico voor de gezondheid te beperken is het houden van asbestdaken vanaf 1 januari 2024 verboden. Dit verbod betekent dat eigenaren van asbestdaken uiterlijk in 2023 het asbestdak moeten laten verwijderen. Er zijn geen exacte cijfers, maar mogelijk zijn er nog honderdduizenden daken met asbest aanwezig in Nederland. Vele pandeigenaren moeten nog actie ondernemen.

Foto: Kingspan

Een belangrijke reden om dit echter niet te doen, zijn de kosten die ermee gemoeid zijn. Het dak moet verwijderd worden door een gespecialiseerd bedrijf onder specifieke condities. De kosten kunnen daarom snel oplopen. De afgelopen jaren was er de mogelijkheid om vanuit de Nederlandse overheid een vergoeding van 4,50 euro per verwijderde vierkante meter asbestdak te krijgen. Per jaar was er bepaald budget beschikbaar voor deze subsidie. Elk jaar was deze tegen het einde van het jaar al leeg en werden reeds ingediende aanvragen meegenomen naar het volgende jaar. Nu heeft de overheid echter aangegeven dat het totale subsidiebudget van 75 miljoen euro echt overschreden is. Het indienen van een aanvraag is nog wel mogelijk, maar de kans is zeer klein dat deze aanvragen nog worden gehonoreerd. Vanuit de overheid wordt het verwijderen van asbestdaken niet meer ondersteund.

Het lijkt erop dat verschillende decentrale overheden in het ontstane gat springen. Dit om pandeigenaren toch te blijven stimuleren om snel te handelen en de daken te saneren. Het gaat daarbij echter wel om regelingen waarbij naast het verwijderen van de asbestdaken ook gelijk dakisolatie en/of zonnepanelen moet worden geplaatst. In veel van de gevallen doen dak-eigenaren dit al. Zeker in combinatie met een energie-investeringsaftrek voor de isolatie of de zonnepanelen, kan een groot deel van de investering terug worden gekregen. In het geval van het plaatsen van zonnepanelen kan ook gekozen worden voor de Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie (SDE+). De provincie Flevoland is de eerste die een nieuwe regeling aankondigt. Let wel op dat het beschikbare budget significant lager is dan wat de Nederlandse overheid beschikbaar had. In Flevoland gaat het bijvoorbeeld om een pot van 1,5 miljoen euro voor twee jaar. Het is te verwachten dat ook deze pot snel leeg zal zijn.

Heeft u plannen om uw asbestdak te laten verwijderen in combinatie met bijvoorbeeld zonnepanelen? Neem dan om de verschillend subsidiemogelijkheden te bespreken contact met mij op via onderstaand emailadres of bel 088-253 3300.

author avatar
dr. ing. Jorian Blom

dr. ing. Jorian Blom