Snel verdiend

Ondernemen
Artikel delen

Uw bedrijfspand bij het einde van uw onderneming – Deel 1

Veel ondernemers zijn eigenaar van het pand waarin hun onderneming is gehuisvest. In de praktijk merk ik dat veel van deze ondernemers zich niet voldoende realiseren wat de (vervelende) fiscale gevolgen kunnen zijn als zij hun onderneming beëindigen of overdragen. Dit geldt zowel bij ondernemingen in de inkomstenbelastingsfeer (denk aan de eenmanszaak en de vennootschap onder firma) als bij ondernemingen in de vennootschapsbelastingsfeer (denk aan BV-structuren). Uiteraard zijn er verschillen, maar in beide gevallen kan het verstandig (en voordelig) zijn de ondernemingsstructuur tijdig te wijzigen. In dit artikel ga ik in op de eenmanszaak. In deel 2 ga ik in op de onderneming in een BV-structuur.

Stille reserve

Bij veel bedrijfspanden is de werkelijke waarde, ondanks de voorbije crisis, door afschrijvingen en waardestijging (veel) hoger dan de boekwaarde. Het verschil is een stille reserve. Op deze stille reserve rust een latente belastingclaim. Bij de eenmanszaak is dit een inkomstenbelastingclaim, die kan oplopen tot nominaal bijna 52% (tarief 2018). De grote vragen zijn wanneer deze latente belastingclaim actueel wordt en of dit moment voorkomen kan worden.

Eenmanszaak, een voorbeeld

Een ondernemer heeft al jaren een eenmanszaak met een bedrijfspand. In dat bedrijfspand zit inmiddels een forse stille reserve. Hij vindt dat het genoeg is geweest en verkoopt daarom zijn onderneming. Het bedrijfspand wordt niet verkocht, maar gaat hij verhuren. Het bedrijfspand verplaatst hierdoor fiscaal van Box 1 naar Box 3. Daartussen zit een fiscaal ‘afrekenmoment’. Anders gezegd: de stille reserve wordt volledig tot zijn inkomen in Box 1 gerekend. Dit kan leiden tot een enorme belastingclaim. In de praktijk blijkt dat veel ondernemers zich hiervan niet voldoende bewust zijn. De gevolgen kunnen buitengewoon vervelend zijn. Denk hierbij aan de vraag of deze ondernemer op dat moment over voldoende liquiditeit beschikt om de belastingclaim daadwerkelijk te kunnen betalen.

Vervelende gevolgen voorkomen

Stel dat voornoemde ondernemer de afrekening over de stille reserve in zijn bedrijfspand had willen voorkomen, was dat dan mogelijk geweest? Zeker, maar het vereist wel een goede (strategische) fiscale planning. Een mogelijkheid is de onderneming tijdig in te brengen in een BV-structuur. Deze inbreng is een onderwerp op zich en valt buiten het kader van dit artikel. Belangrijk is vooral dat de BV geen privé-vermogen kent. Het bedrijfspand blijft daardoor, ook als de onderneming inmiddels is beëindigd, behoren tot het ondernemingsvermogen. Een verplicht afrekenmoment zoals bij de verplaatsing van het pand van Box 1 (ondernemingsvermogen) naar Box 3 (privé-vermogen) is daardoor binnen een BV-structuur niet aan de orde.

Uitstel geen afstel

Met de tijdige inbreng van de onderneming in een BV-structuur is de belastingclaim over de stille reserve in het bedrijfspand uitgesteld. Van afstel is geen sprake. Maar uitstel voor een lange (onbepaalde) termijn, kan, zeker voor de ondernemer die niet beschikt over de liquiditeiten om de belasting te betalen, zeer belangrijk zijn.

Enfin, is uw situatie te vergelijken met het voorbeeld in dit artikel. Vraagt u zich af of een goede (strategische) fiscale planning voor u zinvol is? Neem dan contact met mij op.

Mr. Frank Kerkhof RB
Alfa Accountants en Adviseurs te Bennekom
fkerkhof@alfa.nl

BouwTotaal