Bouwkosten

Artikel delen

Keramische kleinformaat dakpannen aanbrengen

De kosten van het aanbrengen van keramische dakpannen hangen sterk af van het formaat en type dakpan, en van de dakvorm en dakoppervlakte. Als indicatie vindt u diverse typen kleinformaat dakpannen voor een zadeldak bij een vrijstaande of helft dubbele woning met of zonder wolfseind.

Door www.casadata.nl

Keramische dakpannen kunnen worden toegepast op daken met een dakhelling van 15 tot 75 graden. Het is niet raadzaam om dakpannen bij een lagere of grotere dakhelling toe te passen. Bij een flauwe dakhelling van 15 tot 17 graden moeten extra voorzorgsmaatregelen worden genomen om het dak waterdicht te houden. Denk hierbij aan het toepassen van een waterkerende, waterdamp doorlatende kunststof folie. Bij een dakhelling van 70 tot 75 graden moeten tevens extra maatregelen worden genomen zoals het verankeren van de dakpannen. Keramische dakpannen worden geleverd met een KOMO productcertificaat, waaruit blijkt dat ze voldoen aan de kwaliteitseisen volgens de daarvoor geldende NEN normen.

Dak dekken met dakpannen

Voorafgaand aan het dekken moet eerst worden gecontroleerd of de gemiddelde werkende breedte van de dakpannen kan worden aangehouden, of dat hierbij gering moet worden afgeweken. Daarbij mogen de dakpannen niet te ver uit elkaar gedekt worden, vanwege kans op lekkage. Ook mogen ze niet te dicht op elkaar worden gedekt zodat uitzetten bij temperatuurstijgingen kan worden opgevangen. Een pannendak wordt zuiver haaks gedekt, zodat de wellen van de pannen in rechte lijnen komen te liggen. Voor het goed verdekken van de pannen, wordt meestal vanaf de onderste rij pannen vanaf rechts gewerkt in opgaande rijen naar boven toe. Vorstpannen legt men vanaf het zuidwesten met overlapping.

Alle randen van het dak en alle dakdoorbrekingen worden verankert in een breedte van minimaal 1 meter. Ook moeten alle dakvorsten en dakruiters mechanisch bevestigd worden. Tevens moeten alle hulpstukken – zoals gevelpannen of chaperonpannen – verankerd worden volgens de voorschriften van de fabrikant.

Het onderdak moet voldoende stijf zijn om het gewicht van de dakpannen te kunnen dragen. Daarbij mag de doorbuiging niet meer dan 1/0,004 x de lengte van de dakhelling bedragen met een maximum van 10 mm. De muurspouw mag niet in open verbinding staan met de dakspouw. Beide spouwen moeten luchtdicht afgesloten zijn.

Kostenberekening dakpantypen bij zadeldak

In de kostenberekening is uitgegaan van een vrijstaande of de helft van een dubbele woning van 60 m2 gebouwoppervlakte met een zadeldak of met een zadeldak met een wolfseind aan de kopgevel.
De woning is 6 x 10 meter en heeft een dakhelling van 50 graden.

Bij de vrijstaande woning heeft het dakvlak een oppervlakte van 96 m2, 10 meter noklengte en 20 meter dakvoetlengte (2 zijden). Voor de verankering van de dakpannen is gerekend met in totaal 50 m2.
Bij de helft van een dubbele woning met zadeldak heeft het dakvlak een oppervlakte van 91,2 m2, 6 meter noklengte en 12 meter dakvoetlengte (2 zijden). Voor de verankering van de dakpannen is gerekend met totaal circa. 36 m2.
Bij de helft van de dubbele woning met een zadeldak met wolfseind heeft het dakvlak een oppervlakte van 93,7 m2, 4 meter noklengte, 8,8 meter hoekkeper en 17,1 meter dakvoetlengte (3 zijden).
Voor de verankering van de dakpannen is gerekend volgens NEN 6707 (systeem 2) met zones langs nok, dakvoet en zijgevels van 1 meter breed met panhaken om de andere pan (totaal ca. 50 m2).

Kostengegevens

Er is uitgegaan van keramische kleinformaat dakpannen van Nelskamp. De kosten zijn uitgedrukt per vierkante meter dakoppervlakte (per m2) of per vierkante meter bebouwde gebouwoppervlakte (per m2 gbo). Er is geen rekening gehouden met dakdoorvoeren, dakramen en dakkapellen. De kosten zijn exclusief steigerwerk, materieelgebruik, afvoer afkomende materialen en stortkosten.
Bij de directe kosten is gerekend met loonkosten van € 42,12 per uur zonder opslag voor de bouwplaatskosten, algemene bedrijfskosten en winst en risico.
De bedrijfskosten en marge zijn gebaseerd op 17% toeslag op de directe kosten, dat bestaat uit 8% voor algemene bedrijfskosten, 5% voor winst en 3% voor risico. De berekeningsformule luidt: 1,08 x 1,05 x 1,03 = 1,168 afgerond op 17%.
Het regionale kostenniveau betreft de regio Oost Gelderland (postcode 7000 – 7100). Op casadata.nl ziet men het kostenniveau van de eigen regio door het opgeven van de postcode.

Download hier de kostentabel

BouwTotaal