Subsidie in plaats van btw-aftrek voor bouwplannen sportverenigingen

Artikel delen

Een jaarwisseling brengt elk jaar naast vele nieuwsjaarwensen ook weer een hoop nieuw werk met zich mee. Zeker als je werkzaam bent als subsidieadviseur. Een nieuw jaar wordt door de overheid vaak gebruikt om nieuwe (vaak strengere) regels voor subsidieregelingen door te voeren. Ook is het een goed moment om nieuwe regelingen te introduceren. Ik ben inmiddels wel gewend aan deze handelswijze van de overheid, voor andere mensen kan het tot vervelende situaties leiden. Zo hebben bestuurders van (amateur)sportverenigingen en – stichtingen er dit jaar met de jaarwisseling een nieuwe uitdaging bij gekregen.

Deze sportverenigingen en stichtingen worden in veel gevallen bestuurd door enthousiaste vrijwilligers. Zij zijn verantwoordelijk voor het sportaanbod en vaak ook de accommodaties of velden waar gesport kan worden. Niet altijd is hiervoor de gemeente verantwoordelijk. Tot de jaarwisseling konden deze verenigingen en stichtingen bij bouw en onderhoud de BTW (veelal tegen 21%) verrekenen. Dit is echter vanaf dit jaar niet meer mogelijk.

Ter compensatie voor wegvallen van deze aftrekmogelijkheid biedt de overheid van 2 januari 2019 de nieuwe subsidieregeling Stimulering Bouw en Onderhoud Sportaccommodaties (BOSA) aan. Voor 2019 is een budget van € 87 miljoen beschikbaar. De subsidie wordt verleend voor de bouw of het onderhoud van sportaccommodaties, of voor de aanschaf of het onderhoud van sportmaterialen.

De subsidie bedraagt ten hoogste 20% van de kosten van de subsidiabele activiteiten (inclusief btw) tot een maximum van € 2,5 miljoen per kalenderjaar. Subsidies van minder dan € 5.000 worden niet verstrekt. Voor bepaalde energiebesparende maatregelen kan aanvullende subsidie van 15% worden verstrekt. Het gaat dan om bijvoorbeeld LED-verlichting, warmtepompen, warmteterugwinning uit douchewater, HR-glas of zonnecollectoren/-panelen.

Ook aanpassingen in toegankelijkheid kunnen gebruik maken van de aanvullende subsidie. Het gaat hierbij om bijvoorbeeld automatische deuren, liften, integraal toegankelijk toilet/kleedkamer of doucheruimte. Aanvragen kunnen vanaf 1 januari 2019 doorlopend vooraf of achteraf worden ingediend. De aanvragen worden vervolgens behandeld op volgorde van binnenkomst.

Levert u diensten aan sportverenigingen of stichtingen? Of begeleidt u zo’n partij met grootschalige verbouw of nieuwbouw? Wijs hen dan op de mogelijkheden binnen de BOSA-regeling. Wilt u controleren of een specifieke investering in aanmerking komt voor subsidie? Neem dan contact met mij op om de verschillend subsidiemogelijkheden te bespreken.

via email (jorianblom@alfa.nl) of bel 088-253 3300.