Aantal faillissementen blijft laag

Artikel delen

Winsten stijgen… De inkoopprijzen van bouwbedrijven stijgen en ook de lonen gaan omhoog. Dit leidt over het algemeen niet tot meer verliezen. Slechts 6% van de bouwbedrijven geeft in het eerste kwartaal 2019 aan dat ze minder winst maakten dan een kwartaal eerder. De meeste aannemers maken juist meer winst (33%) of in ieder geval even veel (61%). Hogere inkooprijzen zullen dus wel eens het rendement van projecten lager laten uitkomen dan van te voren gecalculeerd, maar zorgen er over het algemeen niet voor dat bouwbedrijven in de rode cijfers terecht komen.

…en aantal faillissementen blijft laag…

Bouwbedrijven die door de hoge inkoopprijzen verlies maken en failliet gaan zijn dan ook de uitzondering op de regel. In het eerste kwartaal 2019 gingen er dan ook slechts 64 bouwbedrijven failliet. Dit is samen met het derde kwartaal 2017 het laagste aantal faillissementen in de sector van dit decennium.

…dankzij toename efficiëntie, heronderhandelingen en betere kostenspreiding

Belangrijke redenen waarom ondanks de hogere inkoopkosten bouwbedrijven over het algemeen toch geen verlies maken zijn:

  • De arbeidsproductiviteit is in de periode 2013-2018 met meer dan 40% flink toegenomen. Personeel kan daardoor doelmatiger ingezet worden doordat er voldoende projecten zijn waardoor de efficiëntie toeneemt en dit geeft tegenwicht tegen de hogere (uur)tarieven;
  • De algemene kosten van het bouwbedrijf kunnen over een grotere omzet verdeeld worden;
  • Bouwbedrijven hebben soms mogelijkheden om de afgesproken aanneemsom met de opdrachtgever te heronderhandelen;
  • Het aantal echt hele lange bouwprojecten waarvan de prijs is vastgelegd is relatief beperkt. Bouwbedrijven hebben momenteel een gemiddeld orderboek van bijna 10 maanden. Na 10 maanden kunnen zij weer een nieuwe calculaties maken gebaseerd op actuele inkoopprijzen.

Maurice van Sante
ING Economisch Bureau
maurice.van.sante@ing.nl
Twitter: @mauricevansante