Nieuwe bestuurssamenstelling VSB sectie Betonbekistingbedrijven

Artikel delen

Tijdens de voorjaarsvergadering van de VSB is Kees de Bont toegetreden tot het bestuur van de sectie Betonbekistingbedrijven van de VSB. Kees vervangt de aftredende René van Zutven en zal binnen het bestuur het eerste aanspreekpunt worden voor de onderwerpen techniek en de Richtlijn Betonbekistingen en Ondersteuningsconstructies.

Kees de Bont (Hünnebeck) is toegetreden tot het bestuur van de sectie Betonbekistingbedrijven van de VSB en wordt binnen het bestuur het aanspreekpunt voor de onderwerpen techniek en de Richtlijn Betonbekistingen en Ondersteuningsconstructies.

Het sectiebestuur bestaat daarmee uit voorzitter Jan Remmits (Safe/Safe Montage), Peter Kraaijeveld (Hendriks Groep), Jan Thomassen (NOE-Bekistingtechniek) en Kees de Bont (Hünnebeck). Het Algemeen Bestuur van de VSB blijft bestaan uit Frank Klessens (sectie Hoogwerkbedrijven, voorzitter), Jan Remmits (sectie Betonbekistingbedrijven, penningmeester) en Gijs Buijs (sectie Steigerbedrijven).

Vereniging van Steiger-, Hoogwerk- en Betonbekistingbedrijven

De Vereniging van Steiger-, Hoogwerk- en Betonbekistingbedrijven VSB telt met leden en donateurs inmiddels circa 85 bedrijven. De leden alleen al vertegenwoordigen een geschatte jaaromzet van 800 miljoen euro. De breed georiënteerde achterban van de VSB streeft één gemeenschappelijk doel na: het bieden van een veilige werkplek op hoogte.
Verdeeld in drie secties van montagebedrijven, fabrikanten, leveranciers en verhuurbedrijven, wordt het complete scala van arbeidsmiddelen en producten vertegenwoordigd. Van stalen steigers, rolsteigers, ladders, trappen, hefsteigers, bouwliften, hoogwerkers en hangbruginstallaties tot betonbekistingen, ondersteuningsconstructies en gevelonderhouds-installaties.

Informatie: www.vsbnetwerk.nl