VSB versterkt gelederen met Totalis

Artikel delen

Totalis (Total Industrial Support BV) is vanaf 1 juni 2023 formeel lid van de Vereniging van Steiger-, hoogwerk- en Betonbekistingbedrijven (VSB). Het bedrijf trad tijdens de Algemene Ledenvergadering officieel toe tot de sectie Steigerbedrijven. Bij deze sectie zijn bedrijven aangesloten die zich richten op het monteren en demonteren van steigers, fabrikanten, leveranciers en verhuurbedrijven.

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van VSB ontving Lei Ubachs (links), directeur van Totalis, het officiële VSB Waarborgcertificaat uit handen van VSB-voorzitter Frank Klessens.

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van VSB ontving Lei Ubachs (links), directeur van Totalis, het officiële VSB Waarborgcertificaat uit handen van VSB-voorzitter Frank Klessens.

Totalis is een multidisciplinaire serviceorganisatie voor de (petro-)chemische industrie, energiecentrales, food en de bouw. Tot de vakgebieden behoren steigerbouw, rope access, laserreiniging, straal- en conserveringswerkzaamheden, isolatie en drone-inspecties. De verschillende disciplines worden gecombineerd tot oplossingen op onderhoudstechnisch gebied. Het bedrijf is voortdurend bezig om de behoeften uit de diverse markten goed in kaart te brengen en op basis hiervan te innoveren. Op die manier kunnen klanten optimaal worden bediend.

Waarborgregeling

Om toe te kunnen treden tot de VSB is Totalis (www.totalis.nl) getoetst aan de eisen die in de VSB Waarborgregeling worden gesteld. Met deze regeling wordt aantoonbaar gemaakt dat een VSB-lid veilig werkt, kwaliteit levert, integer en betrouwbaar is en zich opstelt als een waardig en gewaardeerd collega in de markt. Een waarborg dus voor kwaliteit, veiligheid en deskundigheid.

De Vereniging van Steiger-, hoogwerk- en Betonbekistingbedrijven VSB telt met leden, partners en erkende opleiders inmiddels circa 75 bedrijven. De leden alleen al vertegenwoordigen een geschatte jaaromzet van 800 miljoen euro. De breed georiënteerde achterban van de VSB streeft één gemeenschappelijk doel na: het bieden van een veilige werkplek op hoogte.

Verdeeld in drie secties van montagebedrijven, fabrikanten, leveranciers en verhuurbedrijven, wordt het complete scala van arbeidsmiddelen en producten vertegenwoordigd. Van stalen steigers, rolsteigers, ladders, trappen, hefsteigers, bouwliften, hoogwerkers, hangbruginstallaties, betonbekistingen, ondersteuningsconstructies en gevelonderhoudsinstallaties.

www.vsbnetwerk.nl.