Bouwkosten

Artikel delen

Wat kost een houten gevelconstructie?

Een veelvoorkomend onderdeel van een verbouwing of aanbouw is het maken van een houtskeletbouw-gevelconstructie. Dat is een lichte constructie die relatief eenvoudig en goedkoop te realiseren is. Voor de gevelbekleding zijn er allerlei mogelijkheden.

HSB met verticale bekleding. Daarachter is een dubbel regelwerk aangebracht.

Houtskeletbouw is een bouwmethode die zich prima leent voor een hoogwaardige thermische isolatie. Helaas is het hout in de constructie tegenwoordig vooral een koudebrug. Voor een goede isolatiewaarde is meer wanddikte nodig en daarmee meer hout. Voor de thermische isolatie van gevels geldt een nieuwbouweis van een Rc-waarde van 4,5 m2K/W. Om dat in houtskeletbouw daadwerkelijk te realiseren, moet je isolatie toepassen met een ruim hogere isolatiewaarde dan 4,5 m2K/W. We kiezen voor onze calculatie voor Isover Systemroll 400 met een dikte van 240 mm en een eigen isolatiewaarde van Rd = 6,45 m2K/W. Voor de stijlen van de houtskeletbouw gebruiken we uiteraard bijpassende afmetingen.

Bij de overgang van verticale naar horizontale bekleding is een aluminium waterslag toegepast.

Folies

Aan beide zijden van de wand komt een folie. Omdat de binnenlucht warm is en leefvocht bevat, komt aan de binnenzijde van de wand een dampremmende folie. Die voorkomt dat warme en vochtige lucht in de wand doordringt en daar afkoelt en condenseert. Aan de buitenzijde komt een waterkerende, dampdoorlatende folie. Bij een gevelbekleding met open naden, waar dus zonlicht doorheen kan komen, is een folie nodig die UV-bestendig is.
Aan de binnenzijde komt een constructieplaat die de wand zijn stijfheid geeft. Dit kan underlayment zijn of OSB. Als afwerking volgt een gipskartonplaat. Aandachtspunt bij het aanbrengen van deze beplating is om de achterliggende dampremmende folie niet te beschadigen.

Geventileerde spouw

Bij een houtskeletbouwconstructie is een geventileerde spouw nodig. Bij horizontale gevelbekleding kunnen dit gewoon verticale rachels zijn. Bij een verticale bekleding is een dubbel rachelwerk nodig. Alleen horizontale rachels zijn niet voldoende want de ventilatie moet vrij door lopen van beneden naar boven. Om houtrot te voorkomen zijn altijd verduurzaamde rachels nodig om de gevelbekleding op te bevestigen.

De gevelbekleding eindigt hier vlak boven maaiveld. Dit geeft extra vervuiling en bij echt hout kans op houtrot.

Gevelbekleding

Houtskeletbouw boven een betonband. Aan de onderzijde moet ook hier voldoende ruimte blijven voor ventilatie, alsmede een afdichting tegen ongedierte in de spouw.

Voor de gevelbekleding zijn er talloze mogelijkheden. We kiezen hier voor gegronde rabatdelen van western red cedar (wrc). Dat is een duurzame gevelbekleding, die ook onbehandeld kan worden toegepast. Bij onbehandelde toepassing gaat het hout vergrijzen. Aandachtspunt is dat voor een mooi egaal resultaat de invloed van zon en regen over de gehele gevel gelijk moet zijn. En dat is meestal niet het geval, door bijvoorbeeld raamdorpels en dakranden. In plaats van wrc zijn er ook goedkopere houtsoorten verkrijgbaar, zoals lariks en douglas. Dat hout kan ook vergrijzen, maar het heeft veel meer werking dan wrc. De kans op scheuren en krom trekken is daardoor groter.
Behalve hout zijn ook op hout lijkende producten of beplatingen van vezelcement, kunststof of metaal goed aan te brengen op houtskeletbouw. De mogelijkheden in plaatmaterialen zijn vrijwel onbeperkt, waardoor de keuze vooral een kwestie van smaak en budget is.

Kantplank

De gevelbekleding eindigt boven het maaiveld. Een speciaal ventilatieprofiel aan de onderzijde zorgt er voor dat ongedierte niet in de geventileerde spouw kan komen. Daaronder komt een aluminium waterslag die het hemelwater van de gevel afvoert. Tot slot is een geïsoleerde kantplank een goede oplossing om een koudebrug ter hoogte van het maaiveld te voorkomen.

Kosten

De bouwkosten van deze gevelconstructie – deel uitmakend van een totale verbouwing of uitbreiding – komen uit op € 4346,39. Daarin is € 631,68 opgenomen voor schilderwerk in onderaanneming. De loonkosten komen uit op € 1769,04 en de materiaalkosten op € 1913,67, plus € 32,00 materieel. De offerteprijs voor de klant komt inclusief opslagen uit op € 4942,09, excl. BTW.

Download hier een kostenoverzicht in excel


 

Prijzen volgens Bouwdelen

De prijzen in deze rubriek Bouwkosten komen uit de kostenbegrotingstool Bouwdelen.nl, dat onder meer gebruik maakt van de prijzen van Raab Karcher. De gratis te gebruiken tool is zo ingericht dat deze werkt met voorgeprogrammeerde bouwdelen. Na het ingeven van de maatvoering rekent de tool automatisch arbeid, materiaal, materieel, onderaanneming en stelposten uit. Zo is snel een complete kostenbegroting te maken.
De door Bouwdelen gecalculeerde prijzen zijn gemiddelde inkoopprijzen, gebaseerd op aannemersbedrijven met maximaal vijf werknemers. Prijzen zijn onder meer afhankelijk van te verwerken hoeveelheden en zijn exclusief speciale kortingen en acties. Het basisuurloon is gesteld op 40 euro, exclusief opslagen. Het aantal arbeidsuren is een inschatting en is in de praktijk project- en bedrijfsafhankelijk. Dit wordt mede beïnvloed door moeilijkheidsgraad, locatie, projectgrootte en ervaring.

Meer over bouwkosten: www.bouwdelen.nl of www.bouwtotaal.nl/bouwkosten

BouwTotaal