De groei van grote brandcompartimenten

Artikel delen

In Nederland neemt de zogenoemde verdozing toe. Het aantal grote distributiecentra groeit in relatief korte tijd enorm. De omvang van deze gebouwen is aanzienlijk en komt regelmatig boven de 50.000 m2. Conform het Bouwbesluit kan een gebouw worden opgedeeld in brandcompartimenten. Vanwege de grote omvang is een indeling in brandcompartimenten van maximaal 2.500 m² gebruiksoppervlakte (prestatie-eis) voor een industriefunctie conform het Bouwbesluit niet gewenst. Hoe zit dat bij brandcompartimenten met een omvang groter dan direct worden voorgeschreven door het Bouwbesluit?

Het is mogelijk om met behulp van de NEN 6060 of de NEN 6079, mogelijk in combinatie met bijvoorbeeld een sprinklerinstallatie of RWA-installatie, een brandcompartiment met een grotere omvang te realiseren. Dit gebeurt op basis van de gelijkwaardigheidsbepaling uit Artikel 1.3 van het Bouwbesluit, waarbij wordt voldaan aan de functionele eis voor de beperking van uitbreiding van brand en voor de toelaatbare loopafstand over vluchtroutes, in plaats van dat wordt voldaan aan de prestatie-eis van het Bouwbesluit.

De NEN 6060 gaat voor de omvang van brandcompartimenten uit van 4 verschillende maatregelpakketten, allen op basis van een maximaal toelaatbare vuurlast in combinatie met omhullingseisen (maatregelpakket I). Waarbij er bij maatregelpakket II aanvullende eisen worden gesteld aan de inventaris om de ontwikkelsnelheid van de brand te beperken en branddetectie in combinatie met een RWA-installatie. Maatregelpakket III is bestemd voor bulkopslag met een relatief lage afbrandsnelheid, in combinatie met installatietechnische eisen en hoge WBDBO-eisen. En maatregelpakket IV komt het vastopgesteld brandbeheersings- of brandblusssysteem (VBB-systeem) aan bod.
Daar waar de NEN 6060 van deterministische aard is, is de NEN 6079 probabilistisch, door het toepassen van een risicobenadering en fysische brandmodellering. Bij deze risicobenadering wordt maximaal gebruik gekoppeld aan vuurlast, voorzieningen, organisatorische maatregelen en bouwkundige afmetingen van het gebouw.

Omdat bij het toepassen van grote brandcompartimenten veel verschillende aspecten van brandveiligheid samenkomen kan Efectis Nederland hierbij ondersteuning geven.

Efectis Nederland
www.efectis.com