Nieuwe daktuin Dok 40 zorgt voor droge voeten

Artikel delen

In Eindhoven wordt door Huybregts Relou eind deze maand het wooncomplex Dok 40, inclusief parkeerkelder, opgeleverd. Vanuit de gemeente zijn eisen gesteld om regenwater zoveel mogelijk vast te houden. Om die reden is een groot deel van de daken van dit project ingericht als waterretentiedak.

CRA Vastgoed (onderdeel VB Groep) en Wilma Wonen / Architecten Aan de Maas

Door de toename van extreem weer en het klimaatbestendiger maken van onze steden, neemt de belangstelling voor waterretentiedaken (groenblauwe daken) toe. Doel: zoveel mogelijk overtollig regenwater vasthouden en vertraagd afvoeren, zodat het omliggende watersysteem of riool wordt ontlast. Groenblauwe daken zijn zodoende essentieel voor het oplossen van hemelwateroverlast in onze grote steden.

Op het parkeerkelderdek (eerste verdieping) is een circa 1.100 m2 daktuin gemaakt. Op de wortelwerende dakbedekking is een beschermdoek aangebracht, hierop zijn waterretentiekratten geplaatst (waterbergend vermogen: max. 140 l/m2). Op deze kratten ligt een capillair filterdoek: deze zuigt water uit de kratten op, waardoor de plantwortels van vocht worden voorzien. Het filterdoek is voorzien van daktuinsubstraat, een zandlaag en tegeldragers.

Door de waterretentiekratten kan een tijdelijke waterkolom op het dak gecreëerd worden. Het systeem zorgt dat er nooit te veel water naar het riool of open terrein afstroomt. Valt er meer regenwater dan het systeem aankan, dan wordt het water opgevangen in de waterretentiekratten en langzaam afgegeven aan de daktuin.
Ook de daken van de tweede verdieping zijn voorzien van dakbegroeiing. Hier zijn watervertragende drainagebufferplaten met daktuinsubstraat en vetplanten aangebracht (buffering circa 30 l/m2). Vervolgens zijn zonnepanelen aangebracht met diverse vetplanten. Hierdoor leveren de zonnepanelen meer rendement (groengeel dak).

BTL Realisatie
www.btl.nl