3 trends in duurzame warmte

Artikel delen

Als een ding is duidelijk geworden het afgelopen jaar, is dat we ons bevinden midden in een omslag naar een hernieuwbare energievoorziening. En dat heeft gevolgen voor de verwarming van onze woningen en kantoren, want duurzaam is het nieuwe toverwoord. Of toch niet? We hebben 3 trends verzameld op het gebied van duurzame warmte.

Auteur: Harmen Weijer

Trend 1: duurzaam verwarmen komt op, maar gasketels onverminderd populair

Van een daling in de verkoop en installatie van hr-ketels is vooralsnog geen sprake.

De opmars van duurzame – of beter gezegd hernieuwbare – warmte is niet meer te stuiten. Maar omdat bij veel mensen nog helemaal niet duidelijk is of warmtepompen iets voor hen is, of dat de gemeente met een warmtenet komt (restwarmte of zelfs geothermisch), schieten veel particulieren in de oude reflex: een nieuwe HR-ketel. Uit de jaarlijkse Gasmonitor van netwerkbedrijven Enexis, Alliander en Stedin met Natuur & Milieu, die in augustus verscheen, blijkt dat van alle verkochte verwarmingstechnieken de warmtepomp de sterkste ontwikkeling doormaakt. In 2018 zijn bijna 108.000 warmtepompen verkocht. Dat is 23 procent meer dan vorig jaar. Daar staat tegenover dat er bijna 430.000 HR- ketels zijn verkocht. Van een daling in de verkoop van HR-ketels is vooralsnog geen sprake. De stijging vlakt wel fors af, want in 2017 werden er bijna 14.000 HR-ketels meer verkocht dan in 2016. Terwijl in 2018 er maar 4.500 HR-ketels meer dan in 2017 zijn verkocht. Wel belangrijk: dit zijn allemaal ketels in bestaande bouw, want voor nieuw- bouw geldt al sinds 2017 dat de gasaansluitplicht is vervallen.

Trend 2: woningcorporaties verduurzamen massaal woningvoorraad

Woningcorporaties zetten vol in op verduurzaming van de woningvoorraad zoals hier in het programma Indu-Zero.

De nieuwsberichten over woningcorporaties die een duurzame woningrenovatie hebben doorgevoerd, zijn allang niet meer op twee handen te tellen. Doelstelling is dat al hun woningen CO2-neutraal zijn in 2050. En ze willen ook graag versnellen, zo stelde de corporatiekoepel Aedes eer- der dit jaar bij de vaststelling van het Klimaatakkoord in Nederland. “In het kader van het Klimaatakkoord is inmiddels wel het project De Start- motor begonnen, bedoeld om wel op korte termijn aan de slag te gaan. De doelstelling is om de komende jaren 100.000 huurwoningen sneller van het gas te halen. Dat kan door middel van aansluiting op een warmtenet of door het plaatsen van warmtepompen en isolatie (Renovatieversneller). Woningcorporaties hebben inmiddels 200.000 huizen geïnventariseerd waarbij dat mogelijk is.”
En dankzij een financiële injectie van het kabinet gaat het van start, want het kabinet heeft er een half miljard voor gereserveerd als aanvulling op de miljarden die corporaties er zelf in investeren.

Trend 3: subsidie op warmtepompen voor bestaande bouw blijft

Subsidie op warmtepompen voor bestaande bouw blijft

Die financiële boost van de overheid verandert wel als het gaat om duurzame verwarmingstechnieken in de bouw. Want de ISDE-subsidie geldt vanaf 2020 niet meer voor deze duurzame verwarmingstechnieken in nieuwbouwwoningen. Dit als gevolg van het vervallen van de gasaansluitplicht, waardoor minister Wiebes het stimuleren van alternatieven voor aardgas, zoals warmtepompen, zonneboilers maar ook pelletkachels, niet meer nodig vindt.

Subsidie op warmtepompen voor bestaande bouw blijft

Het goede nieuws is dat de ISDE voor warmtepompen en zonneboilers nog wel geldt voor bestaande bouw. Dat is niet het geval voor pelletkachels en biomassaketels voor bestaande woningen, want vanaf 2020 vervalt de subsidie hiervoor, tot ergernis van de Nederlandse vereniging van biomassaketelleveranciers (NBKL). Volgens de minister toont onderzoek aan dat deze apparaten weliswaar minder CO2 uitstoten, maar dat dit voordeel niet opweegt tegen de nadelen van de uitstoot van koolmonoxide, stikstof en fijnstof. Het laat zich raden dat de NBKL dit tegenspreekt: “Als de rest- stromen – zoals in het verleden gebeurde – als afval worden gestort, dan komen er evenzeer stoffen vrij als NOx en fijnstof, zowel naar de bodem als de lucht,” aldus NBKL-voorzitter Eppo Bolhuis in een brief aan de minister.
Hoe dan ook: een duurzame renovatie kan ook nog steeds worden uitgevoerd met duurzame verwarmings- technieken. En nog meer goed nieuws: de ISDE-regeling, die eigen- lijk eind volgend jaar zou stoppen, is verlengd tot 2030.