Den Haag Update

Actueel
Artikel delen

Geen subsidie meer

Met ingang van 1 januari 2020 krijgen huishoudens en kleine bedrijven geen ISDE-subsidie meer bij de aanschaf van een pelletkachel of een biomassaketel. Uit een evaluatie van onderzoeksbureau SEO blijkt dat de verminderde CO2-uitstoot niet opweegt tegen de negatieve effecten.

Een pelletkachel of een biomassaketel stoot koolmonoxide, fijnstof en stikstof uit. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) gaf op 30 november 2019 zelfs een zogenoemd stookalert af. Dit stookalert is sinds 1 november 2019 actief. Het gezondheidsinstituut raadde mensen in de provincies Friesland, Drenthe, Noord-Holland, Overijssel, Flevoland en Gelderland af hout te stoken. Zo konden ze gezondheidsklachten bij mensen in de omgeving voorkomen. Volgens de verwachtingen van het KNMI waren de weersomstandigheden in de genoemde provincies namelijk ongunstig, waardoor de rook lang kon blijven hangen.
Installaties in nieuwbouwwoningen, zoals warmtepompen en zonneboilers, die niet op gas aangesloten zijn, vallen vanaf 2020 ook niet meer onder de subsidie. Een nieuwbouwhuis hoeft al sinds juli 2018 niet meer op gas aangesloten te worden. Dat is de reden, volgens SEO, om bij nieuwbouw duurzame alternatieven te stimuleren.

ISDE anders inzetten

Volgens minister Eric Wiebes van het Ministerie Economische Zaken en Klimaat, stelt: “Het is effectiever het budget van de ISDE geheel in te zetten voor de verduurzaming van bestaande woningen en andere gebouwen. Daarom zal de ISDE met ingang van 1 januari 2020 niet langer openstaan voor investeringen in woningen waarvoor de aanvraag van de omgevingsvergunning op of na 1 juli 2018 is ingediend.”
De ISDE-regeling, waarmee bijvoorbeeld ook warmtepompen worden gesubsidieerd, wordt verlengd tot 2030. De in het Klimaatakkoord aangekondigde verbreding van de ISDE-regeling naar isolatiemaatregelen zal ten slotte pas vanaf 2021 doorgevoerd worden.

BouwTotaal